บทความเรียนต่อ / 3 ข้อที่เด็ก (มองหา) ทุนออสเตรเลียควรรู้

3 ข้อที่เด็ก (มองหา) ทุนออสเตรเลียควรรู้

Graphic design, Line, Font, Cable, Stock photography, Graphic design, Quotation mark

“ทุนการศึกษา” คือเงินทุนสนับสนุนที่แหล่งเงินทุน (เช่น มหาวิทยาลัย หรือ องค์กร) มีการจัดสรรสำหรับสนับสนุนเป็นค่าเล่าเรียนหรือค่าครองชีพเพื่อมอบให้แก่ผู้สมัครเรียนหรือนักศึกษาที่มีผลการเรียนดี หรือมีคุณสมบัติตรงตามเกณฑ์ที่ทางมหาวิทยาลัยกำหนด สำหรับน้อง ๆ ที่กำลังมองหาทุนการศึกษาเพื่อเรียนต่อออสเตรเลีย พี่ ๆ ทีมงาน Insight Education Consulting มีคำแนะนำ 3 ข้อที่ควรรู้มาแบ่งปันกันค่ะ

1. ประเภทของทุนการศึกษา

Yellow, 2020

อันดับแรกเรามาทำความรู้จักกับประเภทของทุนการศึกษากันก่อน ทุนการศึกษาของประเทศออสเตรเลียแบ่งออกเป็นหลายประเภท ทั้งทุนรัฐบาลออสเตรเลีย ทุนของมหาวิทยาลัยออสเตรเลีย และทุนของสถาบันเอกชนต่าง ๆ  ได้แก่

Australia Awards

ทุนการศึกษาที่มีจุดประสงค์ในการเชื่อมความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างประเทศออสเตรเลียและประเทศเพื่อนบ้าน โดยเป็นความร่วมมือระหว่างกระทรวงการต่างประเทศ (DFAT) กรมการศึกษา และศูนย์การวิจัยการเกษตรนานาชาติแห่งออสเตรเลีย (ACIAR)

Destination Australia

ทุนที่รัฐบาลออสเตรเลียมอบให้นักศึกษาในประเทศและนักศึกษาต่างชาติที่สมัครเรียนกับสถาบันการศึกษาในภูมิภาค (regional) ในแต่ละปีจะมอบทุนการศึกษามากกว่า 1,000 ทุนให้กับนักศึกษาเพื่อสนับสนุนการเรียนต่อระดับประกาศนียบัตร Certification IV, Diploma และระดับปริญญาตรีขึ้นไป โดยทุนการศึกษามีจำนวนสูงถึง AUD15,000 ต่อปี

Australian Government Research Training Program (RTP)

ทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาในประเทศออสเตรเลียและนักศึกษาต่างชาติเพื่อสนับสนุนการทำวิจัยระดับปริญญาโทและปริญญาเอก

Australia APEC Women in Research Fellowship

ทุนการศึกษาที่สนับสนุนและเสริมสร้างศักยภาพสตรีในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก (APEC) และยกระดับภาวะความเป็นผู้นำสตรีในด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์

Provider scholarships

ทุนการศึกษาที่สถาบันการศึกษาของออสเตรเลียมอบให้กับนักศึกษาที่มีคุณสมบัติผลการเรียนตรงตามที่สถาบันนั้น ๆ กำหนด

 

แหล่งข้อมูล: https://www.studyinaustralia.gov.au/English/Australian-Education/Scholarships

2. แหล่งข้อมูลในการทุนการศึกษา

Product, Room, Wall, Font, Houseplant, Desk, Furniture, Design, Technology, Interior design, Plant, Search engine optimization, Web search engine, Keyword stuffing, Search engine marketing, Index term, Internet
 • เว็บไซต์ที่รวบรวมทุนการศึกษาเรียนต่อต่างประเทศ เช่น Wegointer, Scholarship.in.th และ Dek-D เป็นต้น
 • เว็บไซต์หน่วยงานและบริษัทในประเทศไทย เช่น ทุนสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (สำนักงาน ก.พ.) และ ธนาคารแห่งประเทศไทย เป็นต้น
 • เว็บไซต์มหาวิทยาลัยของออสเตรเลียโดยตรง 
 • สอบถามกับศูนย์แนะแนวเรียนต่อออสเตรเลียซึ่งเป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยของออสเตรเลียอย่างเป็นทางการกับ Insight Education Consulting แอดไลน์ @insightedu (มี @ ข้างหน้า) หรือ โทร. 086 378 6079 

3. การสมัครทุนการศึกษา

Black, Computer keyboard, Technology, Electronic device, Desk, Headgear, Input device, Computer, Fashion accessory, Academic degree, Diploma, Postgraduate diploma, Graduation ceremony, Higher Education

ทุนการศึกษาแต่ละประเภทมีเกณฑ์การรับสมัครที่แตกต่างกันไปตามจุดประสงค์ เราจึงควรศึกษารายละเอียดของทุนการศึกษาให้ดีก่อนเพื่อที่เราจะได้ไม่เสียเวลาในการสมัครและดูว่าทุนนี้เหมาะสมกับเราหรือไม่

 • ทุนสำหรับหลักสูตรอะไร – ควรดูว่าทุนนั้นสำหรับผู้ที่สมัครเรียนหลักสูตรระดับไหนและสาขาอะไร เช่น Foundation, Diploma, Bachelor, Master หรือ PhD
 • ทุนสำหรับนักศึกษาในประเทศ หรือต่างประเทศ – อย่าลืมดูว่าทุนนั้นเปิดรับสมัครสำหรับนักศึกษาสัญชาติออสเตรเลีย (Domestic Student) หรือนักศึกษาต่างชาติ (International Student) หากเป็นทุนสำหรับนักศึกษาต่างชาติ ควรดูว่าเป็นทุนสำหรับนักศึกษาทั่วโลกหรือกำหนดเฉพาะประเทศ เช่น เฉพาะนักศึกษาจาก EU หรือ นักศึกษาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เป็นต้น
 • จุดประสงค์ของทุน – ควรดูว่าทุนนั้นสำหรับนักศึกษาทั่วไป นักเรียนที่มีผลการเรียนดี หรือมีความสามารถพิเศษ เช่น ดนตรี การแสดง หรือกีฬา
 • คุณสมบัติของผู้สมัคร – เช่น เกรดเฉลี่ย, คะแนน IELTS, ระดับการศึกษา และประสบการณ์ทำงาน เป็นต้น
 • เอกสารที่ต้องใช้ในการสมัครทุน – เอกสารจะขึ้นอยู่กับการพิจารณาการรับทุนการศึกษาว่าเป็นแบบไหน เช่น ทุนการศึกษาที่มหาวิทยาลัยพิจารณาแบบอัตโนมัติสำหรับผู้ที่จะได้รับการตอบรับแบบไม่ติดเงื่อนไข (ในกรณีนี้ เราแค่ยื่นเอกสารการสมัครเรียนเท่านั้น) หากเป็นทุนการศึกษาที่ต้องยื่นสมัครแยกจากใบสมัครเรียน ทางมหาวิทยาลัยอาจขอให้เรายื่นใบสมัครทุนหลังจากได้รับใบตอบรับแบบไม่ติดเงื่อนไขและ SOP ภายในกำหนกการรับสมัคร เป็นต้น
 • เงื่อนไขการให้ทุน – ควรดูว่าเป็นทุนที่ให้เพียงครั้งเดียวหรือให้ตลอดจนจบการศึกษา และควรดูข้อกำหนดในการรับทุนให้ละเอียด เพราะบางทุนอาจมีข้อกำหนดว่าผู้สมัครจะต้องได้เกรดเฉลี่ย 3.0 ขึ้นไปทุกเทอมถึงจะได้รับทุนให้ปีถัดไป
 • ประเภทของทุนการศึกษา – เช่น เป็นทุนให้เปล่าเต็มจำนวน หรือเป็นทุนส่วนลดค่าเล่าเรียน แล้วครอบคลุมค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ด้วยมั้ย
 • ลักษณะการรับสมัครทุน – ควรดูว่าทุนนั้นเป็นทุนที่ทางสถาบันการศึกษาพิจารณาให้แบบอัตโนมัติ หรือผู้สนใจสมัครต้องส่งใบสมัครทุนการศึกษาต่างหาก
 • วันปิดสมัครรับทุนการศึกษา – ตรวจสอบวันปิดรับสมัครทุนให้ดีเพื่อที่เราจะได้เตรียมตัวสมัครและเอกสารต่าง ๆ ล่วงหน้า
 • เงื่อนไขอื่น ๆ เพิ่มเติม – เช่น สามารถสมัครรับทุนอื่นด้วยได้มั้ย เรียนจบแล้วจะต้องทำงานกับเจ้าของทุนหรือไม่ หรือต้องเข้าร่วมกิจกรรมนอกเหนือจากนักศึกษาทั่วไปอะไรบ้าง เป็นต้น

รู้อย่างนี้แล้ว น้อง ๆ ที่อยากได้ทุนการศึกษาควรศึกษารายละเอียดและข้อกำหนดของทุนการศึกษานั้น ๆ ให้ดี เพื่อที่เราจะได้ดูทั้งความเหมาะสมของตัวเรา วางแผนและเตรียมตัวสมัคร จะได้ไม่พลาดทุนการศึกษาดี ๆ และใช้เงินทุนให้เกิดประโยชน์ที่สุดสมกับที่เจ้าของทุนมอบโอกาสให้เรานะคะ

สนใจเรียนต่อออสเตรเลีย สอบถามข้อมูลและขอคำแนะนำได้กับทีมที่ปรึกษาของ Insight Education Consulting

ตัวแทนมหาวิทยาลัยกลุ่ม Group of Eight และมหาวิทยาลัยชั้นนำในออสเตรเลียรวมมากกว่า 26 แห่งอย่างเป็นทางการ
ยินดีให้บริการเรียนต่อครบทุกขั้นตอนฟรี

LINE: @insightedu (มี @ ข้างหน้า)

โทร. 02 236 7222

กรอกแบบฟอร์มออนไลน์เพื่อให้พี่ๆ ติดต่อกลับ คลิก

บทความอื่นๆ ที่น่าสนใจ