บทความเรียนต่อ / รวมทุนส่วนลดเรียนต่อปริญญาตรีและปริญญาโทที่ออสเตรเลีย สำหรับเทอม 2 เดือนกรกฏาคม ปี 2021

รวมทุนส่วนลดเรียนต่อปริญญาตรีและปริญญาโทที่ออสเตรเลีย สำหรับเทอม 2 เดือนกรกฏาคม ปี 2021

scholarships

เมื่อได้ยินคำว่า “ทุนการศึกษา” เรามักคิดกันว่า เรียนฟรี ค่ากินอยู่ฟรี ฟรี ทุกอย่าง ใช่มั้ยคะ แต่ในความเป็นจริงจะรู้ว่าทุนนั้นให้ฟรีหรือเปล่า ต้องดูที่ ‘มูลค่าของทุนการศึกษา’ ว่าให้ แบบเต็มจำนวน (Full-fee) หรือ แบบส่วนหนึ่ง (Part-fee)

Full-fee Scholarship หมายถึง ทุนการศึกษาที่มี ‘มูลค่าทุน 100%’ ซึ่งเราสามารถเรียกได้ว่า “เรียนฟรี” และต้องไปดูเงื่อนไขว่า มูลค่าทุน 100% สำหรับค่าเรียนอย่างเดียวหรือเป็นแบบรวมค่าเรียนและกินอยู่

จำนวนทุนแบบ full-fee scholarship มักจะมีน้อยมาก เช่น 1 – 2 ทุนต่อปี เป็นต้น และเป็นทุนที่มีการแข่งขันสูง เพราะจะคัดเลือกผู้สมัครที่คุณสมบัติผ่านเกณฑ์จากทั่วโลก และการคัดเลือกส่วนใหญ่จะเน้นพิจารณาผู้ที่มีผลการเรียนดียอดเยี่ยม เช่น GPA 3 กว่าปลาย ๆ หรือคะแนน GPA 4.0 และได้รับใบตอบรับแบบไม่ติดเงื่อนไข (unconditional offer) แล้วเท่านั้น

Partial Fee Scholarship หมายถึง ทุนการศึกษาที่มีมูลค่าทุนเป็นแบบ ‘ส่วนลดค่าเรียน’ เช่น Scholarship 20% คือส่วนลดค่าเรียน 20% ตลอดหลักสูตร หรือเป็นส่วนลดค่าเรียนในปีแรก เป็นต้น

ทุนแบบส่วนลดค่าเรียนจะถูกแบ่งตามหลักเกณฑ์ต่าง ๆ ขึ้นอยู่กับมหาวิทยาลัย เช่น

 • สำหรับหลักสูตรที่เฉพาะเจาะจง เช่น สำหรับผู้ที่สมัครเข้าเรียน Master of Laws ปี 2021 หากได้รับการตอบรับเข้าเรียน และมีผลการเรียน GPA 3.0 ขึ้นไป จะได้รับส่วนลดค่าเรียน 20% เป็นระยะเวลา 1 ปี เป็นต้น
 • สำหรับผู้สมัครเรียนที่มาจากประเทศที่เฉพาะเจาะจง เช่น ผู้สมัครที่ถือสัญชาติไทยหรือในโซน South East Asia หากได้รับใบตอบรับและเข้าเรียนในปี 2021 ก็จะได้รับส่วนลดค่าเรียน AU$10,000 ต่อปีตลอดระยะเวลาเรียน เป็นต้น
 • ผู้สมัครเรียนที่มีผลการเรียนตามเกณฑ์ที่กำหนด เช่น ผู้สมัครที่มีผลการเรียน GAP 2.5 ขึ้นไปหากได้รับใบตอบรับ และเข้าเรียนในปี 2021 จะได้รับส่วนลดค่าเรียน 10% ในปีแรกของการเรียน เป็นต้น

ดังนั้น ไม่ว่าจะเป็นทุนแบบเต็มจำนวนหรือทุนส่วนลดค่าเรียน ล้วนมีเกณฑ์ในการคัดเลือกผู้รับทุนจากผลการเรียนเป็นหลัก ยิ่งทุนมีมูลค่าสูง เกณฑ์ในการคัดเลือกจากผลการเรียนก็ยิ่งสูง และจำนวนทุนที่ให้น้อยก็จะมีการแข่งขันที่สูงเช่นกัน

ทุนเรียนต่อปริญญาตรีและปริญญาโท สำหรับเทอม 2 ปี 2021 ที่ประเทศออสเตรเลีย

ทุนเรียนต่อปริญญาตรีและปริญญาโทแบบ Coursework ในประเทศออสเตรเลีย ส่วนใหญ่จะเป็นแบบ ส่วนลดค่าเรียน และ การพิจารณาให้ทุนส่วนใหญ่จะเป็นแบบอัตโนมัติให้กับผู้ได้รับใบตอบรับเข้าเรียน (Offer Letter) ที่มีผลการเรียนและคุณสมบัติตามเกณฑ์การคัดเลือก โดยมหาวิทยาลัยออสเตรเลียส่วนใหญ่จะมอบทุนการศึกษาแบบรายปีหรือในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง

สำหรับผู้ที่สนใจเรียนต่อปริญญาตรีและปริญญาโทแบบ coursework ในเทอม 2 เดือนกรกฏาคม ปี 2021 ทางทีมงานอินไซท์ได้รวบรวมมหาวิทยาลัยที่จัดสรรทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาต่างชาติไว้ให้แล้ว โดยรายชื่อมหาวิทยาลัยจะแบ่งตามรัฐของออสเตรเลีย

รัฐ Australia Capital Territory

แคนเบอร์ร่า เป็นเมืองหลวงของประเทศออสเตรเลีย และเป็นที่ตั้งของ 2 มหาวิทยาลัย คือ Australian National University (ANU) หนึ่งในสมาชิกกลุ่ม Group of Eight และ University of Canberra

มหาวิทยาลัย หลักสูตร มูลค่าทุน การคัดเลือกผู้ได้รับทุน
Australian National University ปริญญาโท Master of Laws AU$20,000 อัตโนมัติ
ปริญญาตรี ANU Global Diversity Scholarship AU$18,750 ต่อปี สูงสุด 4 ปี อัตโนมัติ
University of Canberra ปริญญาตรี และ ปริญญาโท 10 หรือ 20% ของค่าเรียนตลอดหลักสูตร อัตโนมัติ

รัฐ New South Wales

ซิดนีย์ เป็นเมืองหลวงของรัฐ New South Wales (NSW) และเป็นเมืองใหญ่อันดับ 1 ของประเทศออสเตรเลีย มหาวิทยาลัยที่ตั้งอยู่ในเมืองซิดนีย์และรัฐ NSW ได้แก่
 • University of Sydney – สมาชิกกลุ่ม Group of Eight
 • UNSW Sydney – สมาชิกกลุ่ม Group of Eight
 • Australian Catholic University, Sydney campus (ACU)
 • CQUniversity, Sydney campus
 • Macquarie University
 • University of Newcastle
 • University of Technology Sydney (UTS)
 • มหาวิทยาลัย หลักสูตร มูลค่าทุน การคัดเลือกผู้ได้รับทุน
  University of Sydney ปริญญาตรี และ ปริญญาโท AU$5,000 – AU$40,000 อัตโนมัติ
  UNSW Sydney ปริญญาตรี และ ปริญญาโท Australia’s Global University Award AU$5,000 – AU$10,000 อัตโนมัติ
  Australian Catholic University ปริญญาตรี Course: Business and Information Technology ปริญญาโท สูงสุด AU$20,000 อัตโนมัติ
  ปริญญาโท Course: Business and Information Technology ปริญญาโท สูงสุด AU$10,000 อัตโนมัติ
  CQUniversity (Sydney campus) ปริญญาตรี และ ปริญญาโท 25% ของค่าเรียน สมัครรับทุนแยก
  Macquarie University ปริญญาตรี และ ปริญญาโท AU$10,000 ต่อปี อัตโนมัติ
  University of Newcastle, Australia ปริญญาตรี Faculty of Engineering and Built Environment AU$20,000 อัตโนมัติ
  ปริญญาโท Faculty of Engineering and Built Environment AU$18,000 อัตโนมัติ
  ปริญญาตรี และ ปริญญาโท Faculty of Business and Law AU$10,000   อัตโนมัติ
  University of Technology Sydney (UTS)   ปริญญาตรี และ ปริญญาโท 25% ของค่าเรียน อัตโนมัติ

  รัฐ Victoria

  เมลเบิร์น เป็นเมืองหลวงของรัฐ Victoria และเป็นเมืองใหญ่อันดับ 2 ของประเทศออสเตรเลีย เป็นที่ตั้งของมหาวิทยาลัยดังต่อไปนี้

  • University of Melbourne – สมาชิกกลุ่ม Group of Eight
  • Monash University – สมาชิกกลุ่ม Group of Eight
  • Deakin University
  • RMIT University
  • Swinburne University of Technology
  • Victoria University
  • La Trobe University
  มหาวิทยาลัย หลักสูตร มูลค่าทุน การคัดเลือกผู้ได้รับทุน
  University of Melbourne ปริญญาตรี AU$10,000 หรือ 50% และ 100% ของค่าเรียน อัตโนมัติ
  ปริญญาโท 25% – 100% ของค่าเรียน อัตโนมัติ
  Monash University ปริญญาตรี และ ปริญญาโท AU$5,000 – AU$10,000 อัตโนมัติ
  Deakin University ปริญญาตรี และ ปริญญาโท 25% และ 50% ของค่าเรียน สมัครรับทุนแยก
  La Trobe University ปริญญาตรี และ ปริญญาโท 25% ของค่าเรียน อัตโนมัติ
  RMIT University ปริญญาตรี และ ปริญญาโท School: §  Engineering §  Health and Biomedical Sciences §  Science §  Computing Technologies AU$10,000 สมัครรับทุนแยก
  Swinburne University of Technology ปริญญาตรี และ ปริญญาโท Swinburne International Excellence Undergraduate / Postgraduate Scholarship 10% -75% ของค่าเรียน อัตโนมัติ
  Victoria University ปริญญาตรี และ ปริญญาโท VU FUTURE LEADERS SCHOLARSHIP (INTERNATIONAL) 20% ของค่าเรียน สำหรับปีแรก สมัครรับทุนแยก
   

  รัฐ Queensland

  บริสเบน เป็นเมืองหลวงของรัฐควีนแลนด์ (Queensland) และเป็นเมืองใหญ่อันดับ 3 ของประเทศออสเตรเลีย เป็นที่ตั้งของมหาวิทยาลัยดังต่อไปนี้
 • University of Queensland – สมาชิกกลุ่ม Group of Eight
 • Bond University
 • James Cook University – แคมปัส Townsville & Cairns
 • James Cook University Brisbane
 • Queensland University of Technology (QUT)
 • Griffith University – แคมปัส Brisbane & Gold Coast
 • มหาวิทยาลัย หลักสูตร มูลค่าทุน การคัดเลือกผู้ได้รับทุน
  University of Queensland ปริญญาตรี สาขา Economics 50% ของค่าเรียน สมัครรับทุนแยก
  ปริญญาโท สาขา Law 25% หรือ 50% ของค่าเรียน
  ปริญญาโท Master of Sustainable Energy AU$12,000
  ปริญญาโท Master of Pharmaceutical Industry Practice Scholarship AU$5,000 – AU$10,000
  Queensland University of Technology ปริญญาตรี และ ปริญญาโท §  Faculty of Business and Law §  Faculty of Creative Industries, Education and Social Justice §  Faculty of Engineering §  Faculty of Science. 25% ของค่าเรียน – ปีแรก อัตโนมัติ
  Griffith University ปริญญาตรี และ ปริญญาโท 20%, 25% และ 50% ของค่าเรียน อัตโนมัติ

  รัฐ Western Australia

  เพิร์ธ เป็นเมืองหลวงของรัฐเวสเทริน์ออสเตรเลีย และเป็นเมืองใหญ่อันดับ 4 ของประเทศออสเตรเลีย เป็นที่ตั้งของมหาวิทยาลัยดังต่อไปนี้
 • University of Western Australia (UWA) – สมาชิกกลุ่ม Group of Eight
 • Curtin University
 • Murdoch University
 • มหาวิทยาลัย หลักสูตร มูลค่าทุน การคัดเลือกผู้ได้รับทุน
  University of Western Australia ปริญญาตรี และ ปริญญาโท AU$5,000 – AU$15,000 ต่อปี อัตโนมัติ
  Curtin University ปริญญาตรี และ ปริญญาโท 25% ของค่าเรียน – ปีแรก อัตโนมัติ
  Murdoch University ปริญญาตรี และ ปริญญาโท 20% ของค่าเรียน อัตโนมัติ

  รัฐ South Australia

  แอดิเลด (Adelaide) เป็นเมืองหลวงของรัฐ South Australia และเป็นเมืองใหญ่อันดับ 5 ของประเทศออสเตรเลีย นอกจากนี้ยังเป็นที่ตั้งของ University of Adelaide หนึ่งในสมาชิกกลุ่ม Group of Eight

  มหาวิทยาลัย หลักสูตร มูลค่าทุน การคัดเลือกผู้ได้รับทุน
  University of Adelaide ปริญญาตรี และ ปริญญาโท 15% หรือ 30% ของค่าเรียน อัตโนมัติ
  ปริญญาตรี และ ปริญญาโท 50% ของค่าเรียน

  รัฐ Tasmania

  โฮบาร์ต เป็นเมืองหลวงของรัฐแทสมาเนีย (Tasmania) และเป็นเมืองใหญ่อันดับ 6 ของประเทศออสเตรเลีย มีมหาวิทยาลัยเพียงแห่งเดียว คือ University of Tasmania

  มหาวิทยาลัย หลักสูตร มูลค่าทุน การคัดเลือกผู้ได้รับทุน
  University of Tasmania ปริญญาตรี และ ปริญญาโท 25% ของค่าเรียน อัตโนมัติ

  ขั้นตอนการสมัครรับทุนของมหาวิทยาลัยออสเตรเลีย

  ขั้นตอนที่ 1 รับคำปรึกษาฟรีจากทีมงานอินไซท์ เพื่อตรวจสอบคุณสมบัติการเข้าเรียนในหลักสูตรและมหาวิทยาลัยที่สนใจ
  ขั้นตอนที่ 2 สมัครเรียนกับมหาวิทยาลัยออสเตรเลียผ่านทีมงานอินไซท์ ซึ่งเป็นตัวแทนมหวิทยาลัยในประเทศออสเตรเลียอย่างเป็นทางการ รวมถึงช่วยตรวจสอบและรับรองเอกสารที่ใช้ในการสมัครโดยไม่มีค่าบริการ
  ขั้นตอนที่ 3 รอมหาวิทยาลัยพิจารณาใบสมัครเรียน
  ขั้นตอนที่ 4 เมื่อมหาวิทยาลัยพิจารณาและอนุมัติใบสมัครเรียนแล้ว ทีมงานอินไซท์จะแจ้งผลใบตอบรับเข้าเรียนหรือที่เรียกกันว่า letter of offer ซึ่งจะแบ่งออกเป็น 2 ประเภทคือ
  1. ใบตอบรับแบบไม่ติดเงื่อนไข (Unconditional Offer) หากได้ unconditional offer เราสบายใจได้เลย เพราะมหาวิทยาลัยได้ตอบรับเราเข้าเรียนแล้ว เพราะมีคุณสมบัติผ่านตามเกณฑ์ที่กำหนดของมหาวิทยาลัยกำหนดครบ
  2. ใบตอบรับแบบติดเงื่อนไข (Conditional Offer) ถ้าหากได้ conditional offer ก็ไม่ต้องกังวล เพราะนั่นหมายความว่า มหาวิทยาลัยได้ตอบรับเราเข้าเรียนแล้ว เพียงแต่มีคุณสมบัติบางอย่างที่ยังไม่ตรงตามเกณฑ์การเข้าเรียนของมหาวิทยาลัย เช่น คะแนนสอบภาษาอังกฤษ ซึ่งเราสามารถส่งยื่นผลคะแนนใหม่ไปให้มหาวิทยาลัยพิจารณาผลอีกครั้งได้ เพื่อออกใบตอบรับแบบ unconditional offer
  ขั้นตอนที่ 5 การรับทุนการศึกษา ในส่วนนี้จะขึ้นอยู่กับเกณฑ์การรับทุนของมหาวิทยาลัย บางมหาวิทยาลัยพิจารณาให้ทุนกับผู้สมัครแบบอัตโนมัติ ในขณะที่บางมหาวิทยาลัยมีข้อกำหนดว่าผู้สมัครเรียนจะต้องส่งใบสมัครรับทุนแยกต่างหาก

  วางแผนเรียนต่อปริญญาตรีและปริญญาโทที่ประเทศออสเตรเลีย ขอรับข้อมูลและสมัครเรียนได้กับทีมงานอินไซท์ ตัวแทนมหาวิทยาลัยในประเทศออสเตรเลียอย่างเป็นทางการ ยินดีให้คำปรึกษาและบริการครบทุกขั้นตอนโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น
  LINE official account: @insightedu 
  โทร. 086 378 6079 
  กรอกแบบฟอร์มเพื่อให้ทีมงานอินไซท์ติดต่อกลับโดยตรง คลิกกรอกข้อมูล

  ติดตามข่าวสารเรียนต่อประเทศออสเตรเลีย

  บทความอื่นๆ ที่น่าสนใจ