บทความเรียนต่อ / เรียนต่อ Business & Management ที่ออสเตรเลีย

เรียนต่อ Business & Management ที่ออสเตรเลีย

Job, Management, Business, White-collar worker, Collaboration, Businessperson, Document, Learning, Design, Paper, Employment, Office

บริหารธุรกิจเป็นวิชาที่ได้รับความนิยมสูงสุดจากนักศึกษาต่างชาติในแต่ละปี โดยเฉพาะอย่างยิ่งหลักสูตรระดับปริญญาโท การจัดการบริหารธุรกิจจะเกี่ยวข้องกับการจัดการงาน การวางแผนงาน การตรวจสอบ การดำเนินงาน รวมถึงการควบคุมทางการเงิน ระเบียบข้อบังคับของการประชุม และการพัฒนากลยุทธ์และศักยภาพในการเติบโตของธุรกิจ ดังนั้นนักจัดการที่ดีจะต้องมีทักษะหลากหลายและเป็นส่วนหนึ่งของทีม หลักสูตรบริหารธุรกิจและการจัดการจะครอบคลุมเนื้อหาหลายวิชา เช่น การตลาด การบัญชี เศรษฐศาสตร์ การจัดการ การเป็นผู้ประกอบการ และกฎหมาย โดยปกติแล้วคุณจะได้ศึกษาทฤษฎีและกรณีศึกษามากมายเพื่อช่วยให้คุณเป็นผู้นำธุรกิจที่มีประสิทธิภาพ และเป็นผู้ดูแลจัดการทรัพยากรและบุคลากรของบริษัท

หลักสูตรระดับปริญญาตรีทางด้านในประเทศออสเตรเลียนี้มักจะเป็นหลักสูตรพาณิชย์ศาสตร์ โดยออกแบบมาเพื่อรวมทักษะการจัดการต่าง ๆ ที่เข้าด้วยกันกับเนื้อหาทางธุรกิจในวิชาเอก บางหลักสูตรอาจต้องเรียนวิชาที่เกี่ยวกับทางธุรกิจโดยตรง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในหลักสูตรระดับปริญญาโท เช่น การบริหารทรัพยากรมนุษย์ การตลาด หรือการบัญชี แต่ก็ยังวิขาการจัดการทั่วไปอยู่ด้วย

นอกจากนี้ ยังมีหลักสูตรมากมายที่เปิดโอกาสให้คุณได้รับประสบการณ์จริงและข้อมูลเชิงลึกในอุตสาหกรรมผ่าน work placement หรือการฝึกงาน รวมถึงยังมีโอกาสสร้างเครือข่ายกับบุคคลในวงการธุรกิจอีกด้วย

หลังจากเรียนจบด้าน Business & Management แล้ว สามารถทำงานอะไรได้บ้าง

คุณมีทางเลือกทางอาชีพมากมาย ด้วยคุณสมบัติที่มีคุณมีในการบริหารธุรกิจหรือการจัดการ ทุกบริษัทและองค์กรมีล้วนมีผู้จัดการ ซึ่งตำแหน่งนี้มีในหลายแผนกและหลายระดับ รวมถึงความสำเร็จของบริษัทมักจะเกี่ยวข้องกับการจัดการธุรกิจ ดังนั้นคนที่เรียนจบการบริหารธุรกิจและการจัดการมีแนวโน้มเป็นที่ต้องการของตลาดสูง และข้อดีอย่างหนึ่งของการเรียนหลักสูตรนี้คือทำให้คุณมีโอกาสได้ทำงานหลายตำแหน่งและในอุตสาหกรรมหลากหลายประเภท

รายชื่อมหาวิทยาลัยชั้นนำในออสเตรเลียที่มีชื่อเสียงด้าน Business & Management

 • The University of Melbourne – อันดับที่ 26 ของโลก
 • UNSW Sydney – อันดับที่ 34 ของโลก
 • The University of Sydney – อันดับที่ 41 ของโลก
 • Monash University – อันดับที่ 44 ของโลก
 • The Australian National University (ANU) – อันดับที่ 51-100 ของโลก
 • The University of Queensland – อันดับที่ 51-100 ของโลก
 • Queensland University of Technology (QUT) – อันดับที่ 51-100 ของโลก
 • The University of Western Australia – อันดับที่ 51-100 ของโลก
 • University of Technology, Sydney – อันดับที่ 51-100 ของโลก
 • Deakin University – อันดับที่ 51-100 ของโลก
 • Griffith University – อันดับที่ 51-100 ของโลก
 • The University of Adelaide – อันดับที่ 51-100 ของโลก

บทความอื่นๆ ที่น่าสนใจ