บทความเรียนต่อ / Checklists สิ่งที่ต้องทำหลังจากได้รับ offer จากมหาวิทยาลัยของออสเตรเลีย

Checklists สิ่งที่ต้องทำหลังจากได้รับ offer จากมหาวิทยาลัยของออสเตรเลีย

Sitting, Beauty, Text, Morning, Leisure, Footwear, Technology, Leg, Real estate, Electronic device, Advertising, Reading, Photography, Sunlight, Shoe, Jaclyn Broadbent, Writing, School

หลังจากที่น้อง ๆ ได้สมัครเรียนผ่านทางตัวแทนมหาวิทยาลัยในออสเตรเลียอย่างเป็นทางการกับ Insight Education Consulting และได้รับ offer จากทางมหาวิทยาลัยของออสเตรเลียแล้ว แต่ไม่แน่ใจว่าจะต้องทำยังไงต่อไปดี วันนี้ทีมงาน Insight Education Consulting รวม checklist 8 ข้อที่น้อง ๆ ต้องทำหลังจากนี้มาไว้ในบทความนี้แล้วค่ะ

Checklist #1 ทำความเข้าใจกับใบตอบรับก่อน

หลังจากที่เราได้จดหมายตอบรับหรือที่เรียกว่า “Letter of Offer” จากทางมหาวิทยาลัยที่เราสมัครเรียนแล้ว ควรตรวจสอบดูก่อนว่าการตอบรับจากทางมหาวิทยาลัยนั้นเป็นแบบไหน ซึ่งการตอบรับจะแบ่งเป็น 2 แบบ คือ Unconditional Offer และ Conditional Offer 

  • ใบตอบรับเข้าเรียนแบบไม่ติดเงื่อนไข (Unconditional Offer) หมายถึงคุณสมบัติทั้งหมดของเราตรงตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด ถ้าได้ใบตอบรับแบบนี้ น้อง ๆ สามารถทำเรื่องตอบรับและชำระเงิน ได้เลยค่ะ
  • ใบตอบรับเข้าเรียนแบบติดเงื่อนไข (Conditional Offer)หมายถึง เราต้องยื่นเอกสารเพิ่มเติมตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในใบตอบรับให้กับทางมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาใบสมัครของเราอีกครั้ง เช่น ถ้าติดเงื่อนไขว่าให้ยื่นผลคะแนน IELTS5 แต่ละแบนด์ไม่ต่ำกว่า 6 และเราสามารถยื่นผลคะแนนตามเกณฑ์นี้ได้ ทางมหาวิทยาลัยจะพิจารณาใบสมัครอีกครั้งเพื่อออกใบตอบรับแบบไม่ติดเงื่อนไขให้ต่อไป

 

Letter of Offer เป็นเอกสารสำคัญที่จะระบุหลักสูตรที่เราสมัครเรียน ระยะเวลาของหลักสูตร ค่าเล่าเรียน รวมถึงนโยบายและเงื่อนไขต่าง ๆ ดังนั้นเราควรอ่านรายละเอียดให้รอบคอบก่อนการตอบรับเรียนต่อกับมหาวิทยาลัยนะคะ

Checklist #2 ตอบรับเข้าเรียนกับมหาวิทยาลัย

หลังจากที่เราตัดสินใจว่าจะตอบรับ offer กับทางมหาวิทยาลัยที่ใช่และโดนใจที่สุดแล้ว เราจะต้องกรอกใบตอบรับ (student acceptance form) ของมหาวิทยาลัยนั้นและส่งกลับไปให้กับมหาวิทยาลัย พร้อมชำระเงินมัดจำค่าเล่าเรียนตามจำนวนที่มหาวิทยาลัยระบุในใบตอบรับ  หลังจากนั้นเราจะได้รับเอกสาร Confirmation of Enrolment (CoE) จากมหาวิทยาลัยทางอีเมล ซึ่งเป็นหลักฐานยืนยันการลงทะเบียนเรียนกับมหาวิทยาลัย โดยเอกสารนี้ระบุข้อมูลหลักสูตร ระยะเวลาของหลักสูตร วันเริ่มเรียน และค่าเล่าเรียนทั้งหมด  eCoE เป็นเอกสารที่สำคัญมากเพราะเราจะต้องใช้เอกสารนี้ในการยื่นสมัครวีซ่านักเรียน

Mortarboard, Graduation, Headgear, Floor, Flooring, Laminate flooring, Academic degree, College, Graduation ceremony, Course, Bachelor's degree, Education, School

Checklist #3 สมัครขอทุนการศึกษา (กรณีมหาวิทยาลัยให้ผู้สมัครส่งใบสมัครทุนแยกต่างหาก)

บางมหาวิทยาลัยจะพิจารณาการให้ทุนการศึกษาแบบอัตโนมัติหากเรามีคุณสมบัติตรงตามเกณฑ์ที่กำหนด แต่บางมหาวิทยาลัยเราจะต้องสมัครรับทุนการศึกษาแยกต่างหาก  หากเราศึกษารายละเอียดทุนการศึกษาของมหาวิทยาลัยนั้นแล้วและมีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด เราสามารถยื่นใบสมัครทุนการศึกษาหลังจากได้รับ offer จากมหาวิทยาลัยได้เลย จากนั้นมหาวิทยาลัยจะแจ้งผลการสมัครรับทุนกับเราโดยตรง 

Checklist #4 สมัครวีซ่านักเรียนออสเตรเลีย

มาถึงขั้นตอนที่จะทำให้การเรียนต่อออสเตรเลียของเราเป็นจริงกันแล้วค่ะ เตรียมเอกสารให้ครบพร้อมยื่นสมัครวีซ่านักเรียนออสเตรเลียทางออนไลน์ และอย่าลืมตรวจสอบวันหมดอายุของ passport ของเราว่าครอบคลุมระยะเวลาเรียนหรือไม่

หากไม่แน่ใจว่าต้องใช้เอกสารอะไรบ้างและมีต้องยื่นวีซ่ายังไง ไม่ต้องกังวลค่ะ พี่ ๆ ของอินไซท์ช่วยดำเนินการยื่นวีซ่านักเรียนทุกขั้นตอนให้กับน้อง ๆ ที่สมัครเรียนผ่านทางทางอินไซท์ สอบถามเพิ่มเติมและรับคำแนะนำ add Line มาที่ @insightedu (มี @ ด้วยนะ) หรือ โทร.02 236 7222

Checklist #5 หาหอพักนักศึกษาที่เหมาะกับตัวเอง

หอพักนักศึกษามีมากมายหลายแบบให้เลือกตามความต้องการ ไม่ว่าจะเป็นหอพักนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเองที่มีห้องส่วนตัวและห้องแบบแชร์ส่วนกลาง และหอพักศึกษาเอกชนนอกมหาวิทยาลัย ส่วนราคาจะแตกต่างกันขึ้นอยู่ประเภทของที่พัก รัฐ และเมือง หากตัดสินใจว่าจะเลือกหอพักนอกมหาวิทยาลัย อย่าลืมนึกถึงระยะทางและเวลาในการเดินทางจากหอพักมายังมหาวิทยาลัย รวมถึงร้านค้า ร้านอาหาร ซูเปอร์มาร์เก็ต และสิ่งอำนวยความสะดวกอื่น ๆ ด้วยนะคะ

 ถ้ายังไม่รู้ว่าจะหาหอพักนักเรียนยังไงดี ติดต่อทีมงาน Insight Education Consulting เพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติมและพร้อมช่วยประสานงานกับพาร์ทเนอร์ซึ่งบริการหาหอพักนักเรียนให้ตรงตามความต้องการได้ add Line มาที่ @insightedu (มี @ ด้วยนะ) หรือ โทร.02 236 7222

Text, Line, Design, Font, Parallel, Planning, Time management, Plan

Checklist #6 จัดตารางการเดินทาง

หลังจากดำเนินการยื่นวีซ่านักเรียนและจองที่พักเรียบร้อยแล้ว ก็ถึงเวลาที่เราจะต้องวางแผนและจัดตารางเวลาเพื่อให้การเดินทางครั้งใหญ่เป็นไปอย่างราบรื่น ค้นหาและจองตั๋วเครื่องบินตามวันและเวลาที่เราต้องการเดินทาง ทั้งนี้ เราควรไปถึงออสเตรเลียก่อนวันปฐมนิเทศอย่างน้อย 2-3 วัน เพื่อให้เราทำความรู้จักกับสถานที่ใหม่ เส้นทางการไปหอพักและมหาวิทยาลัย ระบบการขนส่งสาธารณะของเมือง รวมถึงปรับตัวให้เข้ากับเวลาใหม่ในช่วง jet lag ด้วยค่ะ 

Checklist #7 รับข้อมูลก่อนเดินทางไปเรียนต่อ

เมื่อทราบผลการพิจารณาวีซ่าเรียบร้อยว่า “ผ่าน ได้วีซ่าแล้ว” เย้!  ยังมีอีกหนึ่งขั้นตอนที่ทำให้เราเตรียมตัวเดินทางไปเรียนต่อออสเตรเลียได้ดียิ่งขึ้น มาเก็บตกข้อมูลที่ควรรู้และคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญด้านเรียนต่อออสเตรเลียกับ Insight Education Consulting อาทิเช่น สิ่งที่ควรทำในวันแรกที่เดินทางไปถึงออสเตรเลีย ข้อมูลการเดินทาง การปรับตัวในการเรียนและใช้ชีวิต และสถานที่ท่องเที่ยวต่าง ๆ  เป็นต้น 

Water resources, Aerial photography, Inlet, Coastal and oceanic landforms, Waterway, Water, Island, Lagoon, Infrastructure, Coast, Bay, Peninsula, Marina, Tourism, Sea, Cove, Channel, River island, Artificial island, Harbor, Travel, Sydney Opera House

Checklist #8 เข้าประเทศออสเตรเลียได้อย่างไร้กังวล

หลังจากที่เครื่องบินแลนด์ดิ้งสู่แดนจิงโจ้แล้ว เราจะต้องผ่านด่านตรวจคนเข้าเมืองเสียก่อน ดังนั้น อย่าลืมเตรียมเอกสารสำคัญไว้กับตัวเพื่อให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ หลังจากผ่านขั้นตอนนี้แล้วเราก็สามารถเข้าสู่ประเทศออสเตรเลียได้อย่างสบายใจแล้วค่ะ

สนใจเรียนต่อออสเตรเลีย ติดต่อทีมผู้เชี่ยวชาญของ Insight Education Consulting ตัวแทนมหาวิทยาลัยในออสเตรเลียอย่างเป็นทางการมามากกว่า 29 ปี  ยินดีให้ข้อมูลและคำแนะนำในการสมัครเรียน, ตอบรับ offer ตลอดจนยื่นวีซ่านักเรียนและหาที่พักนักเรียนให้ครบทุกขั้นตอนฟรี

Line: @insightedu (มี @ ข้างหน้า)

โทร.02 236 7222

กรอกแบบฟอร์มเพื่อให้พี่ ๆ อินไซท์ติดต่อกลับโดยตรง คลิก

บทความอื่นๆ ที่น่าสนใจ