บทความเรียนต่อ / เรียนต่อปริญญาโท Data Science หลักสูตรมาแรงแห่งปี

เรียนต่อปริญญาโท Data Science หลักสูตรมาแรงแห่งปี

Blue, Sky, Light, Line, Water, Lens flare, Design, Pattern, Electric blue, Space, Technology
เดี๋ยวนี้ใคร ๆ ก็พูดถึง “Data Science” เรียกได้ว่าเป็นหนึ่งในหัวข้อที่มาแรงและเป็นเทรนด์ของโลก รวมถึงคนที่จบด้านนี้ ยังเป็นที่ต้องในปัจจุบันอย่างมาก วันนี้ทีมงาน Insight เลยรวบรวมข้อมูลและแนะนำมหาวิทยาลัยในประเทศออสเตรเลียที่เปิดสอนหลักสูตร Data Science สำหรับคนที่สนใจเรียนปริญญาโทด้านนี้กัน

อันดับแรกเรามารู้จักก่อนว่า Data Science คืออะไร แล้วทำไมคนถึงให้ความสนใจกันมาก

Data Science หรือ วิทยาศาสตร์ข้อมูล คือศาสตร์ความรู้ในการนำข้อมูลมากมายในหลายรูปแบบมาจัดการ วิเคราะห์ และนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยกระบวนการทั้งหมดจะมีการผสนผสานความรู้ทั้งในด้าน Statistics, Mathematics, Programming และ Technology เข้าด้วยกัน

จริง ๆ แล้ว Data Science ไม่ใช่เรื่องใหม่เลย เพียงแต่เราเข้าสู่ยุคดิจิตอล มีการใช้งานอินเตอร์เน็ตเยอะขึ้นและแพร่หลาย ทำให้มีข้อมูลอย่างมหาศาล ไม่ว่าจะเป็นการใช้งานโซเซียลมีเดียต่าง ๆ หรือพฤติกรรมการซื้อของออนไลน์ ซึ่งข้อมูลเหล่านี้มีค่าและยังมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ดังนั้นบริษัทต่าง ๆ จึงต้องใช้ศาสตร์นี้ช่วยในการวิเคราะห์ข้อมูล Insight ของลูกค้า เพื่อที่จะได้นำมาวางแผน ปรับปรุง พัฒนาสินค้าและบริการ และเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้ดียิ่งขึ้นนั่นเอง

แล้วถ้าเรียนจบ Data Science ทำงานอะไรได้บ้าง

ตำแหน่งคนที่จบ Data Science ที่เราได้ยินบ่อย ๆ คือ Data Scientist แต่ก็ยังมีหลายตำแหน่งที่คนจบสายนี้ทำงานได้ เช่น data analysts, data miner, software engineers, data infrastructure engineers, business intelligence analysts, statisticians, market analyst และ information technology analyst เป็นต้น

นอกจากนี้ บริษัทที่รับเข้าทำงานไม่จำเป็นจะต้องเป็นบริษัทไอทีเท่านั้น เพราะมีหลายบริษัทที่ต้องการคนทางด้านนี้อีกมากมาย อาทิ

 • บริษัทที่ให้คำปรึกษาด้านทางธุรกิจ เช่น EY, KPMG และ Accenture
 • บริษัทที่ให้บริการทางด้านการเงิน
 • องค์กรภาครัฐ
 • มหาวิทยาลัย สถาบันการศึกษา รวมถึงสถาบันการวิจัยต่าง ๆ


หลังจากที่รู้จักและความสำคัญของ Data Science กันไปแล้ว คราวนี้เรามีพูดถึงมหาวิทยาลัยที่เปิดสอนหลักสูตร Data Science ในประเทศออสเตรเลียกันบ้าง

The University of Sydney

หลักสูตร Master of Data Science ของมหาวิทยาลัยซิดนีย์เป็นหลักสูตร 1 ปี เปิดสอนในคณะวิศวกรรมศาสตร์ ที่ Camperdown/Darlington campus ผู้เรียนจะได้พัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อนำมาใช้เป็นแนวทางในการตัดสินใจ ได้เรียนรู้ในเชิงลึกด้าน Data Mining, Machine Learning และ Data Visualization วิชาที่น่าสนใจในหลักสูตร อาทิ
 • Advanced Machine Learning
 • Cloud Computing
 • Data Analytics and Business Intelligence
 • Computational Statistical Methods เป็นต้น

Monash University

หลักสูตร Master of Data Science (MDS) ของมหาวิทยาลัยโมนาชจะใช้เวลาเรียน 2 ปี และเรียนที่แคมปัส Clayton
หลักสูตรนี้จะช่วยให้นักศึกษาเรียนรู้การจัดการ การวิเคราะห์ และการประมวลผลของข้อมูล ซึ่งเป็นทักษะที่จำเป็นในโลกปัจจุบัน รวมถึงเรียนรู้การแก้ปัญหาจริงตั้งแต่ระดับ start-up ไปจนถึงองค์กรระดับโลก โดยจะปูพื้นฐานความรู้ทาง data science เช่น ออกอริธึมและการเขียนโปรแกรม Python และพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ เป็นต้น นอกจากนี้ ยังได้เรียนรู้ทฤษฎี การวิจัย และกรณีศึกษาที่เกี่ยวข้อง จนกระทั่งได้ปฏิบัติงานจริง โดยนักศึกษาจะได้ทำการวิจัยหรือร่วมโปรเจคกับทีมงานมืออาชีพเพื่อเรียนรู้การจัดการและแก้ปัญหาธุรกิจนั้นๆ

วิชาที่น่าสนใจในหลักสูตร อาทิ

 • Data Exploration and Visualization
 • Data Wrangling
 • Statistical Data Modelling
 • Computational Statistical Methods เป็นต้น

The University of Melbourne

หลักสูตร Master of Data Science ของมหาวิทยาลัยเมลเบิร์นจะเรียนที่แคมปัส Parkville และใช้เวลา 2 ปี แต่ผู้เรียนจะต้องจบปริญญาตรีในสาขาที่เกี่ยวข้อง เช่น Computer Science, Data Science หรือ Statistics ก่อนเรียนวิชาหลักจะมีการปูพื้นฐานความรู้ด้าน Computer Science หรือ Statistics โดยขึ้นอยู่กับสาขาที่ผู้สมัครเรียนจบ เช่น หากผู้สมัครเรียนจบ Computer Science ก็จะได้เรียนหลักสูตรพื้นฐานเกี่ยวกับ Statistics เป็นต้น

วิชาที่น่าสนใจในหลักสูตร อาทิ

 • Cluster and Cloud Computing
 • Statistical Machine Learning
 • Computational Statistical & Data Science
 • Statistical Modelling for Data Science เป็นต้น

The University of Western Australia

หลักสูตร Master of Data Science ของมหาวิทยาลัยเวสเทิร์นออสเตรเลียจะเรียนในคณะ School of Physics, Mathematics and Computing ที่แคมปัส Crawley นักศึกษาจะได้เรียนรู้และเข้าใจวิธีการรวบรวม วิเคราะห์ และตีความข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล รวมถึงยังได้เรียนรู้การนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในการสร้างระบบธุรกิจและออกแบบซอฟต์แวร์ที่มีประโยชน์และทันสมัย วิชาที่น่าสนใจในหลักสูตร อาทิ
 • Cloud Computing
 • Data Warehousing
 • Machine Learning
 • Computational Data Analysis เป็นต้น

Macquarie University

หลักสูตร Master of Data Science ของมหาวิทยาลัยแมคควอรี่จะใช้เวลาเรียน 2 ปี ที่แคมปัส North Ryde หลักสูตรนี้จะช่วยยกระดับทักษะต่างๆ สำหรับ Data Science ที่นำไปใช้ได้ธุรกิจต่างๆ เช่น ทักษะในการจัดการข้อมูลบนคลาวด์, เรียนรู้ machine learning และ การทำ Statistical modelling ที่จะทำให้นักศึกษาก้าวนำและแตกต่างจากคู่แข่งในตลาดแรงงาน

วิชาที่น่าสนใจในหลักสูตร อาทิ

 • Data Science
 • Machine Learning
 • Big Data Technologies
 • Data Mining เป็นต้น

The University of Queensland

หลักสูตร Master of Data Science ของมหาวิทยาลัยควีนแลนด์เป็นหลักสูตร 2 ปี เรียนที่คณะ Engineering, Architecture and Information Technology ที่แคมปัส St. Lucia โดยหลักสูตรนี้ นักศึกษาจะได้เรียนรู้การใช้ big data tool และความรู้เชิงลึกทางด้าน computing, statistics และ mathematics รวมถึงความรู้ที่จำเป็นในสายอาชีพ อาทิ จรรยาบรรณในการใช้ข้อมูล การพิจารณาทางกฎหมาย และการสื่อสาร เป็นต้น

วิชาที่น่าสนใจในหลักสูตร อาทิ

 • Data Analytics at Scale
 • Data Mining
 • Machine Learning
 • Social Media Analytics เป็นต้น

The University of Adelaide

หลักสูตร Master of Data Science ของมหาวิทยาลัยแอดิเลดจะใช้เวลาเรียน 2 ปี ในคณะ Engineering, Computer & Mathematical Science ที่แคมปัส North Terrace หลักสูตรนี้นักศึกษาจะได้เรียนรู้ทักษะสำคัญเพื่อเตรียมพร้อมเข้าสู่โลกของ Big Data และ Data Science อย่างแท้จริง โดยจะรวมเอาความรู้ด้านต่างๆ เช่น Science, Engineering, Economics และ Digital Humanities เพื่อให้นักศึกษาเข้าใจว่าข้อมูลนั้นมีความสำคัญต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกอย่างไร นอกจากนี้ นักศึกษาจะได้เรียนรู้เทคนิคการวิเคราะห์จากกรณีศึกษา รวมถึงความรู้เชิงลึกด้าน Machine Learning และ Data Mining อีกด้วย

วิชาที่น่าสนใจในหลักสูตร อาทิ

 • Programming & Computational Thinking for Data Science
 • Big Data Analysis
 • Mining Big Data
 • Algorithm & Data Structure เป็นต้น

สนใจเรียนต่อปริญญาโทด้าน Data Science ที่ประเทศออสเตรเลีย สอบถามข้อมูลและรับคำปรึกษาจากทีมงานที่ปรึกษาของ Insight Education Consulting ยินดีให้บริการครบทุกขั้นตอนโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น

LINE official account: @insightedu (มี @ ด้านหน้า)
เรียนต่อมหาวิทยาลัย โทร. 086-378-6078 หรือ 086-570-6760
เรียนคอร์สภาษา โทร. 086-378-6079
กรอกแบบฟอร์มออนไลน์เพื่อให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ คลิก

บทความอื่นๆ ที่น่าสนใจ