บทความเรียนต่อ / เรียนต่อวิศวกรรม หลักสูตรยอดฮิตตลอดกาล

เรียนต่อวิศวกรรม หลักสูตรยอดฮิตตลอดกาล

Drawing, Technical drawing, Yellow, Engineering, Design, Ruler, Line, Sketch, Headgear, Pencil, Tape measure, Diagram, Construction, Construction management, General contractor, Civil Engineering, Project, Goal, Planning

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์เป็นหนึ่งในหลักสูตรที่ได้รับความนิยมจากนักศึกษาทั่วโลก รวมถึงยังมีหลากหลายสาขา อาทิ วิศวกรรมโยธา วิศวกรรมเครื่องยนต์ วิศวกรรมเคมี วิศวกรรมไฟฟ้า เป็นต้น และยังมีสาขาเฉพาะทางอย่างวิศวกรรมระบบราง วิศวกรรมโทรคมนาคม และวิศวกรรมเหมืองแร่

รายชื่อมหาวิทยาลัยชั้นนำที่มีชื่อเสียงด้านวิศวกรรมศาสตร์ในประเทศออสเตรเลียและอยู่ในอันดับ Top 50 ของโลกจากผลสำรวจของ QS World Rankings 2020

University of Melbourne, Melbourne School of Engineering

มหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดอันดับ 1 ของประเทศออสเตรเลียและอันดับ 32 ของโลก โดย Times Higher Education World University Rankings 2019

คณะวิศวกรรมศาสตร์ของมหาวิทยาลัยเมลเบิร์นเป็นหนึ่งในคณะวิศวกรรมศาสตร์ที่เก่าแก่ที่สุดในประเทศออสเตรเลีย และมีศูนย์วิจัยทางด้านวิศวกรรมที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศ นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยเมลเบิร์นยังมีหลักสูตรวิศวกรรมที่ดีที่สุดและติด Top 5 ของประเทศออสเตรเลียอีกด้วย

นักศึกษาสามารถเลือกเรียนหลักสูตรระดับปริญญาตรีเป็นเวลา 3 ปีในด้าน Science, Biomedicine หรือ Design จากนั้นเลือกวิชาเอกเกี่ยวกับทางวิศวกรรมและสามารถจบปริญญาโททางด้านวิศวกรรมศาสตร์ได้ภายใน 2 ปี แต่หากสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีแล้ว นักศึกษาสามารถจบปริญญาโทหลักสูตรวิศวกรรมได้ภายใน 2-3 ปี

หลักสูตรวิศวกรรมที่มีชื่อเสียงของมหาวิทยาลัยเมลเบิร์น ได้แก่

  • Mining and Mineral Engineering (No.11)
  • Civil and Structural Engineering (No.22)
  • Computer Science & Information Systems (No.32)
  • Chemical Engineering (No.32)
  • Electrical and Electronic Engineering (No.35)
  • Engineering and Technology (No.40)

*QS World University Rankings by Subject 2019

Australian National University, ANU College of Engineering & Computer Science

มหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศออสเตรเลียและอยู่ในอันดับที่ 50 ของโลก โดย Time Higher Education World University Rankings 2020 หลักสูตรของมหาวิทยาลัยนี้มีความทันสมัยและไม่เหมือนใคร พร้อมทั้งสนับสนุนให้นักศึกษามีทักษะที่จำเป็นและหลากหลาย รวมถึงยังมีโอกาสได้ทำงานวิจัยใหม่และทันสมัยกับนักวิชาการระดับโลกเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ตลาดงานหลังสำเร็จการศึกษา

หลักสูตรวิศวกรรมที่มีชื่อเสียงของ Australian National University ได้แก่

  • Mechanical Engineering (No.2), QS subject rankings 2018
  • Electrical Engineering (No.3), QS subject rankings 2018
  • Electrical and Electronic Engineering (No.59), U.S. News World Report 2020

University of Sydney, Faculty of Engineering

มหาวิทยาลัยที่เก่าแก่ที่สุดในประเทศออสเตรเลีย และเป็นมหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดเป็นอันดับ 3 ของประเทศออสเตรเลียและอันดับที่ 42 ของโลก โดย QS World University Rankings 2020 คณะวิศวกรรมศาสตร์ของมหาวิทยาลัยซิดนีย์เป็นหนึ่งใน Engineering School ที่เก่าแก่ที่สุดในประเทศออสเตรเลีย รวมถึงหลักสูตร Engineering and Technology ยังได้รับการจัดอันดับให้อยู่ในอันดับที่ 39 ของโลก โดย QS Subject Rankings 2019 ด้วย

มหาวิทยาลัยเปิดสอนหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์ในระดับปริญญาตรีและปริญญาโททั้งแบบ coursework และ research มีหลักสูตรหลากหลายตอบโจทย์นักศึกษารุ่นใหม่ เช่น Biomedical Engineering, Civil Engineering, Electrical Engineering, Mechanical Engineering, Project Management, Robotics and Intelligent Systems และ Infrastructure and Transport เป็นต้น

UNSW Sydney, Faculty of Engineering

UNSW Sydney มหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่งในประเทศออสเตรเลียและเป็นมหาวิทยาลัย Top 50 ที่ดีที่สุดของโลก มีคณะวิศวกรรมศาสตร์ที่ใหญ่ที่สุดของประเทศ โดยมีถึง 9 schools รวมอยู่ในคณะเดียวกัน และเป็นมหาวิทยาลัยอันดับ 1 ที่เปิดสอนสาขาวิศวกรรมหลากหลายมากที่สุดในประเทศออสเตรเลีย

มหาวิทยาลัยเน้นให้นักศึกษามีความรู้ มีทักษะการแก้ปัญหา รวมถึงกระบวนคิดแบบวิศวกรผ่านโครงงานวิจัยต่าง ๆ นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยยังลงทุนในสิ่งอำนวยความสะดวกที่ทันสมัย ไม่ว่าจะเป็นห้องปฏิบัติการ โรงภาพยนตร์เสมือนจริง และพื้นที่การเรียนการสอนที่ทันสมัย ไม่เพียงเท่านี้ นักวิจัยของมหาวิทยาลัยยังได้รับรางวัลการวิจัยที่ช่วยแก้ปัญหาที่ใหญ่ที่สุดของโลก นั่นเป็นเหตุผลสำคัญที่ทำให้มหาวิทยาลัย UNSW Sydney อยู่ในระดับแนวหน้าทางด้านนวัตกรรมของประเทศ

หลักสูตรวิศวกรรมที่น่าสนใจของ UNSW Sydney ได้แก่ Biomedical Engineering, Civil and Environmental Engineering, Electrical Engineering and Telecommunications, Chemical Engineering, Computer Science and Engineering, Petroleum Engineering และ Photovoltaic and Renewable Energy Engineering เป็นต้น

University of Queensland, Faculty of Engineering, Architecture and Information Technology (EAIT)

มหาวิทยาลัยระดับท็อปของประเทศออสเตรเลีย รวมถึงอยู่ใน Top 50 มหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดของโลก และมีชื่อเสียงทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ไม่แพ้มหาวิทยาลัยอื่น ๆ ในประเทศ โดยหลักสูตรที่มีชื่อเสียง ได้แก่ Chemical Engineering, Civil & Structural Engineering, Mechanical and Aero Engineering, Mineral and Mining Engineering และ Electrical Engineering

University of Queensland ให้ความสำคัญกับการเรียนการสอนทั้งความรู้เชิงทฤษฎีและการปฏิบัติ อาจารย์ผู้สอนล้วนมีความมุ่งมั่นที่จะถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ให้กับนักศึกษาอย่างเต็มที่ โดยเน้นทักษะทางวิชาชีพเพื่อให้นักศึกษามีศักยภาพและพร้อมประกอบอาชีพหลังสำเร็จการศึกษา นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยยังมีศูนย์การเรียนรู้ที่เรียกว่า Extension Learning Centre (ELCX ) ซึ่งเป็นพื้นที่สำหรับนักเรียนสาขาวิศวกรรมศาสตร์ทุกระดับชั้นมาแลกเปลี่ยนความรู้ อ่านหนังสือ และทำกิจกรรมร่วมกัน

Monash University, Faculty of Engineering

มหาวิทยาลัยโมนาซเป็นหนึ่งมหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศออสเตรเลีย มีหลักสูตรวิศวกรรมที่ดีที่สุดเป็นอันดับ 1 และมีคณะวิศวกรรมศาสตร์ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศออสเตรเลีย โดย Times Higher Education 2017-2018 มหาวิทยาลัยโมนาซมุ่งเน้นให้นักศึกษามีความรู้และทักษะจำเป็น รวมไปถึงทักษะความเป็นผู้นำผ่านหลักสูตร Monash Engineering Leadership Program, co-op program และ Monash Industry Team Initiative เพื่อเตรียมพร้อมนักศึกษาสู่อาชีพด้านทางวิศวกรรมหลังสำเร็จการศึกษา

หลักสูตรวิศวกรรมที่มีชื่อเสียงของ Monash University ได้แก่ Chemical Engineering, Metallurgical Engineering, Materials Science and Engineering และ Energy Science and Engineering นอกจากนี้หลักสูตรวิศวกรรมของมหาวิทยาลัยล้วนได้รับการรับรองและเป็นที่ยอมรับในระดับสากลอีกด้วย

สนใจเรียนต่อปริญญาโทด้านวิศวกรรมศาสตร์ ที่ประเทศออสเตรเลีย สอบถามข้อมูลและรับคำปรึกษาจากทีมงานที่ปรึกษาของ Insight Education Consulting ยินดีให้บริการครบทุกขั้นตอนโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น

LINE official account: @insightedu (มี @ ด้านหน้า)
เรียนต่อมหาวิทยาลัย โทร. 086-378-6078 หรือ 086-570-6760
เรียนคอร์สภาษา โทร. 086-378-6079
กรอกแบบฟอร์มออนไลน์เพื่อให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ คลิก

บทความอื่นๆ ที่น่าสนใจ