Deakin University English Language Institute (DUELI)

เรียนภาษาอังกฤษกับ Deakin มหาวิทยาลัยที่ได้รับรางวัลและได้รับการยอมรับคุณการสอนและหลักสูตรในระดับสากล นอกจากนี้ สถาบันภาษาอังกฤษของมหาวิทยาลัย Deakin (Deakin University English Language Institute: DUELI) ยังเป็นหนึ่งในสถาบันภาษาที่ดีที่สุดในออสเตรเลียอีกด้วย

สถาบันมีหลักสูตรหลากหลายช่วยให้นักเรียนได้พัฒนาภาษาอังกฤษสำหรับการใช้งานในชีวิตประจำวัน การงาน รวมไปถึงเส้นทางสู่มหาวิทยาลัยชั้นนำ โดยทุกหลักสูตรของ DUELI จะมีระยะเวลา 5 สัปดาห์ (ยกเว้นหลักสูตรภาษาอังกฤษทั่วไปที่ใช้เวลา 10 สัปดาห์) และนักเรียนส่วนใหญ่ของสถาบันจะเรียนประมาณ 10 – 20 สัปดาห์ ในแต่ละหลักสูตรจะมี ชั่วโมงเรียน 20 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ในชั้นเรียน และอีก 5 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ในการเรียนที่ Independent Learning Centres (ILCs) 

สถาบันที่ได้รับความพึงพอใจอันดับหนึ่ง!

DUELI เป็นสถาบันสอนภาษาอังกฤษที่ดีที่สุดในศูนย์ภาษาอังกฤษของมหาวิทยาลัยกว่า 27 แห่งในออสเตรเลีย โดยได้รับการโหวตให้เป็นที่ถึงพอใจของนักเรียนในด้านการเรียนรู้ของนักเรียนโดยรวม, ทรัพยากรและเทคโนโลยี, การเรียนที่มีความยืดหยุ่นกับผู้เรียน และการเรียนรู้ที่ช่วยให้นักเรียนเข้าสู่หลักสูตรที่ดีในอนาคต

นอกจากนี้ DUELI ได้รับการยอมรับว่าเป็นผู้ให้บริการภาษาอังกฤษชั้นนำในรัฐวิกตอเรีย และได้รับรางวัลยอดเยี่ยม “Excellence in Higher Education – English Language Training” ในปี 2559 

หนึ่งในสถานบันภาษาที่ดีที่สุดในออสเตรเลียสำหรับนักเรียนต่างชาติ
ในแต่ละปี มีนักเรียนมากมายจากทั่วทุกมุมโลกเลือกมาเรียนภาษาอังกฤษที่สถาบัน DUELI ด้วยสถานที่ตั้งที่อยู่ในวิทยาเขตทั้ง Melbourne Burwood และ Geelong Waterfront ทำให้นักเรียนได้รับทักษะภาษาอังกฤษขั้นสูงอย่างรวดเร็ว ไม่ว่าจะเพื่อใช้ในการทำงาน การศึกษา หรือเพื่อใช้ในชีวิตประจำวันก็ตาม นอกจากนี้ นักเรียนยังได้แบ่งปันความรู้ ความคิดเห็นและประสบการณ์ให้กับคนอื่น รวมถึงได้รู้จักกับผู้คนใหม่ ๆ และสร้างมิตรภาพที่ดีกับเพื่อนต่างชาติทั่วโลก

อาจารย์ผู้สอนที่ยอดเยี่ยม
อาจารย์ผู้สอนของสถาบันล้วนเป็นผู้เชี่ยวชาญที่มีคุณภาพและมีประสบการณ์สูง ทุกคนคุณวุฒิที่สูงกว่าระดับปริญญาตรี มีคุณสมบัติในการสอนภาษาอังกฤษ (TESOL) รวมถึงมีประสบการณ์การสอนอย่างกว้างขวางทั้งในออสเตรเลียและต่างประเทศ และมีประสบการณ์ในการเตรียมสอบ IELTS 

ชั้นเรียนของที่นี่ขนาดเล็ก โดยเฉลี่ยมีนักเรียน 15 คนต่อห้อง ทำให้นักเรียนทุกคนได้รับความเอาใจใส่จากอาจารย์และมีเวลามากขึ้นในการตอบคำถามและให้ความช่วยเหลือตลอดการเรียนในสถาบันแห่งนี้

สิ่งอำนวยความสะดวก
DUELI ไม่ได้เป็นเพียงศูนย์ภาษาอังกฤษเท่านั้น แต่เป็นส่วนหนึ่งของมหาวิทยาลัยดีกิ้น นั่นหมายความว่านักเรียนทุกคนของสถาบันสามารถเข้าถึงสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ ในวิทยาเขตที่ทันสมัยและมีเทคโนโลยีสูงของ Deakin ได้ อาทิเช่น ห้องเรียนที่มีอุปกรณ์ครบครันพร้อมเทคโนโลยี smartboard ล่าสุด ร้านค้าและโรงอาหารที่มีหลากหลากรวมถึงอาหารฮาลาล ห้องคอมพิวเตอร์ที่มีคอมพิวเตอร์มากกว่า 400 เครื่องและเปิดตลอด 24 ชั่วโมงรวมถึงอินเทอร์เน็ตฟรี ห้องสมุด ศูนย์กีฬา โรงยิม และห้องกีฬา พร้อมอุปกรณ์การกีฬาที่ทันสมัย เป็นต้น

นอกจากนี้ นักเรียนของสถาบัน DUELI ยังสามารถเข้าร่วมกิจกรรมการออกกำลังกายนอกเวลาเรียนได้ด้วย เช่น โยคะ การฝึกการออกกำลังกายต่าง ๆ รวมถึงเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา ในชั้นเรียนเหล่านี้นักเรียนจะได้รับการดูแลเป็นอย่างดี เพื่อให้มีสุขภาพที่ดีและได้พบเจอกับเพื่อนใหม่ รวมถึงฝึกฝนภาษาอังกฤษด้วย

เส้นทางสู่การเรียนต่อมหาวิทยาลัย Deakin

สถาบัน DUELI มีหลักสูตร English for Academic Purpose (EAP) เพื่อเตรียมความพร้อมความรู้ภาษาอังกฤษ ความรู้เชิงวิชาการ และทักษะที่จำเป็นสำหรับนักเรียนที่ต้องการเรียนต่อปริญญาตรีและปริญญาโทที่มหาวิทยาลัย Deakin University หรือ Deakin College

หลักสูตรของสถาบัน