ILSC Language Schools

สถาบันสอนภาษา ILSC เปิดสอนหลักสูตรภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนต่างชาติตั้งแต่ปี 2534 และสถาบันที่ใหญ่และยาวนานที่สุดในกลุ่ม ILSC Education Group ซึ่งประกอบด้วย วิทยาลัยฝึกอบรมครู ศูนย์ฝึกอบรมภาษาอังกฤษทางธุรกิจ และการศึกษาสำหรับผู้ใหญ่ 

สาขาของ ILSC

ILSC เป็นผู้นำระดับโลกทางด้านการฝึกอบรมภาษาและขยายสาขาถึง 8 แห่งทั่วโลก ดังนี้

การช่วยเหลือนักเรียน

สถาบัน ILSC มีทีมอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อช่วยเหลือและสนับสนุนนักเรียนในเชิงวิชาการ รวมถึงให้คำปรึกษาในการปรับตัวนับตั้งแต่วันแรกจนถึงวันสุดท้ายของการเรียน นอกจากนี้ ยังมีทีมงานที่สามารถพูดคุยภาษาท้องถิ่นของนักเรียนด้วยเพื่อให้นักเรียนรู้สึกเหมือนอยู่บ้าน

กิจกรรม

ILSC ให้ความสำคัญกับการเรียนรู้นอกห้องเรียน โดยจัดกิจกรรมให้นักเรียนทุกคนได้เข้าร่วม โดยไปเยี่ยมชมสถานที่สำคัญและมีชื่อเสียงต่าง ๆ ในเมืองนั้นที่ทางสถาบันได้คัดเลือกมาเป็นอย่างดี กิจกรรมของสถาบันมีทั้งแบบรายวัน รายสัปดาห์และรายเดือนพร้อมอาหารกลางวันฟรี (บางกิจกรรมอาจมีค่าใช้จ่าย สามารถตรวจสอบได้กับทางสถาบัน) นอกจากนี้ กิจกรรมอื่น ๆ เช่น การเล่นกีฬา วาดภาพศิลปะ รวมถึงทริปเที่ยววันหยุดสุดสัปดาห์ กิจกรรมเหล่านี้เป็นหนึ่งในวิธีที่ดีที่สุดเพื่อพบปะพูดคุยกับเพื่อนใหม่และเป็นส่วนหนึ่งที่จะแชร์ประสบการณ์ดี ๆ กับ ILSC

MYILSC ผู้ช่วยเรียนภาษาอังกฤษส่วนตัว

ทางสถาบันมีแอพพลิเคชั่นที่ชื่อว่า MYILSC  ที่นักเรียนสามารถดาวน์โหลดได้ใน Google Play และ App Store เพื่อรับข้อมูลที่เป็นประโยชน์และช่วยการเรียนภาษาอังกฤษกับ ILSC ของคุณดียิ่งขึ้น เช่น คู่มือการเตรียมตัวก่อนเดินทาง รวมถึงข้อมูลธนาคาร อัตราการแลกเปลี่ยนเงิน ข้อมูลสนามบิน ร้านค้าใกล้เคียง คู่มือปฐมนิเทศ แผนที่ภายในสถาบัน ตารางเรียน การติดตามการเข้าชั้นเรียน รายงานผลการเรียน ตารางกิจกรรมต่าง ๆ และการฝึกภาษาอังกฤษออนไลน์ เป็นต้น

University Pathway Program 

ILSC เปิดสอนหลักสูตร University Pathway Program ซึ่งเป็นหลักสูตรปูพื้นฐานความรู้ภาษาอังกฤษและเชิงวิชาการ (เช่น การเขียนรายงานเชิงวิชาการ การจดโน๊ต การคิดเชิงวิเคราะห์) สำหรับผู้เรียนที่วางแผนเรียนต่อระดับปริญญากับมหาวิทยาลัยชั้นนำที่ทางสถาบันเป็นพาร์ทเนอร์ ซึ่งมีมากกว่า 150 แห่งในออสเตรเลีย แคนาดา และประเทศอเมริกา สำหรับในออสเตรเลีย ผู้เรียนสามารถเลือกเรียนได้ที่ Sydney, Melbourne หรือ Brisbane หลังจากเรียนจบหลักสูตรนี้ ผู้เรียนสามารถเข้าเรียนมหาวิทยาลัยที่ทางสถาบันเป็นพาร์ทเนอร์ได้โดยไม่ต้องใช้ผลคะแนน IELTS หรือ TOEFL

Greystone College

ILSC ไม่ได้มีเพียงสถาบันสอนภาษาเท่านั้น แต่ยังมีสถาบันชั้นนำด้านการฝึกอบรมสายอาชีพระดับโลกที่เรียกว่า Greystone College

ที่ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี  2545 และปัจจุบันมีทั้งหมด 7 แห่งทั่วโลก ด้วยประสบการณ์ที่มีมากกว่า 17 ปีทำให้สถาบันแห่งนี้มีเครือข่ายนักเรียนทั่วโลกมากกว่า 20,000  หลักสูตรของ Greystone College เป็นการผสมผสานการเรียนและการทำงานเพื่อเตรียมความพร้อมสู่อาชีพทางด้านบริการธุรกิจ  การโรงแรมและการท่องเที่ยว การตลาด การทำ Project Management และ TESOL โดยทีมเจ้าหน้าที่และอาจารย์ผู้สอนให้ความทุ่มเทพร้อมให้ความช่วยเหลือให้ผู้เรียนบรรลุเป้าหมายด้านการศึกษาและอาชีพ นอกจากนี้ ยังให้ผู้เรียนได้เรียนรู้การทำงานในสภาพแวดล้อมที่มีความหลากหลายทางสังคมและวัฒนธรรม

หลักสูตรของสถาบัน