Institute of Continuing & TESOL Education – ICTE UQ

Institute of Continuing & TESOL Education (ICTE) เป็นสถาบันสอนภาษาอังกฤษของมหาวิทยาลัย UQ และเป็นหนึ่งในสถาบันสอนภาษาอังกฤษชั้นนำ Top 3 ของประเทศออสเตรเลีย ICTE มีประสบการณ์ด้านการสอนภาษาอังกฤษมาเกือบ 40 ปีโดยตั้งอยู่ในวิทยาเขตของ University of Queensland มหาวิทยาลัยที่อยู่ใน Top 50 มหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดของโลก เปิดสอนหลักสูตรภาษาอังกฤษคุณภาพสูงและบริการให้การสนับสนุน รวมถึงจัดกิจกรรมกีฬาและสังคมต่าง ๆ ให้กับนักเรียนได้เรียนรู้ภาษาอังกฤษนอกห้องเรียน 

นักเรียน ICTE จะได้สามารถเรียนรู้ในสภาพแวดล้อมที่สนุกสนาน ในแต่ละปี ICTE มีนักศึกษารวมกว่า 4,000 คน จากกว่า 50 ประเทศทั่วโลก 

ICTE เปิดหลักสูตรภาษาอังกฤษที่หลากหลายเพื่อตอบโจทย์ความต้องการของผู้เรียนทุกระดับ ทั้งหลักสูตรภาษาอังกฤษทั่วไป หลักสูตรเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าต่อมหาวิทยาลัย หลักสูตร Bridging English Program (BE) เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนได้เข้าเรียนกับ university of Queensland โดยตรง 

อาจารย์ผู้สอนของสถาบันมีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในการสอนภาษาอังกฤษให้นักเรียนต่างชาติ โดยจะเน้นให้นักเรียนสื่อสารกับผู้สอนและกับเพื่อน ๆ ในชั้นเรียน อีกทั้ง ชั้นเรียนมีขนาดเล็ก มีนักเรียนสูงสุดไม่เกิน 18 คนต่อห้อง ทำให้อาจารย์ดูแลนักเรียนทุกคนได้ทั่วถึง 

หลักสูตร Bridging English (BE)
หลักสูตรที่นักเรียนสามารถเข้าเรียนต่อปริญญากับ University of Queensland ได้โดยตรง หนึ่งในหลักสูตรยอดนิยมของสถาบัน ICTE โดยนักเรียนจะต้องมีคะแนน IELTS อย่างน้อย 5.0 หรือเทียบเท่าเพื่อเรียนหลักสูตรนี้ หากนักเรียนผ่านการประเมิน นักเรียนสามารถเข้าเรียนหลักสูตรปริญญาของ UQ โดยไม่ต้องทำการทดสอบใด ๆ เพิ่มเติม

ในหลักสูตรนี้ นักเรียนจะได้พัฒนาความสามารถในการอ่าน การเขียน การฟัง และการพูด, เพิ่มคลังคำศัพท์เชิงวิชาการ, สามารถพูดได้อย่างชัดเจนและมั่นใจในหลากหลายบริบท, แสดงความคิดเห็นในการเขียน โดยใช้คุณสมบัติที่เหมาะสมของการเขียนเชิงวิชาการ รวมถึงเรียนรู้การใช้โครงสร้างไวยากรณ์อย่างเหมาะสมในการเขียนและการพูด 

สิ่งอำนวยความสะดวก
ห้องเรียนมีการติดตั้งเทคโนโลยีดิจิตอลล่าสุด และมีการใช้สื่อการเรียนการสอนที่หลากหลาย รวมถึงหนังสือ วิดีโอเสียงและเนื้อหาดิจิทัล นักเรียนจะได้มีโอกาสได้รู้จักเพื่อนใหม่ในชั้นเรียนผ่านกิจกรรมสนุก ๆ ทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียน เพื่อที่จะได้ใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตจริงได้อย่างมั่นใจ

พื้นที่การเรียนการสอนและการเรียนรู้ของสถาบันได้รับการยอมรับว่าเป็นมาตรฐานระดับนานาชาติสำหรับความเป็นเลิศและนวัตกรรม อาคารของสถาบันได้รับการออกแบบให้เปิดรับแสงธรรมชาติพร้อมหน้าต่างสูงจากพื้นจรดเพดานและสามารถมองเห็นสวนสวยและภูเขาโดยรอบได้ นอกจากนี้ ยังมีบุคลากรมากกว่า 200 คนคอยให้บริการและช่วยเหลือนักเรียนมากกว่า 2,500 คนในทุก ๆ ปีเพื่อให้บรรลุเป้าหมายภาษาอังกฤษที่สถานบันแห่งนี้

นักเรียนของสถาบันสามารถเข้าใช้บริการห้องสมุดของ UQ ได้ ซึ่งเป็นห้อสมุดที่รวมหนังสือเชิงวิชาการที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งในออสเตรเลียและใหญ่ที่สุดในรัฐควีนส์แลนด์ โดยห้องสมุด UQ ขนาดใหญ่ 2 แห่งตั้งอยู่ใกล้กับอาคารของสถาบันและมีพื้นที่การศึกษาที่ทันสมัยที่เอื้อต่อการเรียนแบบอิสระและแบบกลุ่ม

อาคารเรียนของสถาบัน ICTE อยู่ในอันดับที่ 1 อาคารเรียนที่ดีที่สุดของโลก โดยผลสำรวจของ i-graduate English Language Barometer survey  ปี 2016

หลักสูตรของสถาบัน