INUS English สถาบันการศึกษาและฝึกอบรมที่มุ่งเน้นการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ วิชาการ และการทำงาน อาจารย์ผู้สอนเป็นเจ้าของภาษาที่มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ รวมถึงผ่านการฝึกอบรมและมีวุฒิการศึกษาที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล 

สถาบันเข้าใจว่าประสบการณ์การเรียนรู้ที่ดีในต่างประเทศไม่ได้ขึ้นอยู่กับการเรียนในห้องเรียนเท่านั้น แต่ยังต้องให้บริการนักเรียนเป็นอย่างดีด้วย ทีมงานและอาจารย์ทุ่มเทการทำงานเพื่อให้แน่ใจว่าสถาบันมีคุณภาพการสอนที่ดีที่สุด นอกจากนี้ สถาบันยังได้การรับรองและยอมรับจากหน่วยงานอย่าง NEAS, ENGLISH AUSTRALIA และ Australia Unlimited อีกด้วย

INUS English มีประสบการณ์การสอนมากว่า 7 ปี  ตั้งอยู่ในใจกลาง CDB ของเมืองเมลเบิร์น ทำให้สามารถเดินทางไปไหนได้ง่ายด้วยบริการขนส่งสาธารณะที่ยอดเยี่ยม นอกจากนี้ ยังมีหลักสูตรภาษาอังกฤษที่หลากหลายเพื่อให้เหมาะกับความต้องการของนักเรียน ปัจจุบันมีนักเรียนเลือกเรียนที่นี่มากกว่า 5,000 คน และมีนักเรียนมากกว่า 40 ประเทศทั่วโลก

ที่ INUS มีพร้อมอุปกรณ์การเรียนการสอนที่ทันสมัยครบครัน เช่น ห้องเรียนขนาดใหญ่ ห้องสมุด ห้องอ่านหนังสือ ห้องคอมพิวเตอร์พร้อมเครื่องพิมพ์ อินเตอร์เน็ตฟรีทั่วทั่งสถาบัน ห้องครัวพร้อมอุปกรณ์ครบ ศูนย์ให้คำปรึกษาด้านการศึกษาและการหางาน รวมถึงบุคลากรที่สามารถพูดภาษาท้องถิ่นของนักเรียนได้

หลักสูตรของสถาบัน