สถาบันการศึกษาภาษาอังกฤษที่ตั้งอยู่ใจกลางเมืองเมลเบิร์น ใกล้กับสถานี Flagstaff สามารถเดินไปยังแหล่งช็อปปิ้ง ร้านอาหาร พิพิธภัณฑ์ โรงละคร สถานบันเทิง สนามกีฬา และสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจมากมายได้ง่าย

ที่ Ozford ความสำเร็จของเราคือความสำเร็จของนักเรียนซึ่งประสบความสำเร็จทางด้านภาษาอังกฤษ สำหรับนักเรียนที่ต้องการเรียนรู้ “ภาษาอังกฤษในชีวิตจริง” ออซฟอร์ดเปิดสอนภาษาอังกฤษทั่วไปในทุกระดับ โดยชั้นเรียนจะเน้นทักษะการสื่อสารที่มีประโยชน์ในสถานการณ์ต่าง ๆ รวมถึงยังได้พบผู้คนจากหลายประเทศและมีวัฒนธรรมที่แตกต่าง ชั้นเรียนของสถาบันมีขนาดเล็ก โดยเฉลี่ย 15 คนต่อห้องและสูงสุดไม่เกิน 18 คนต่อห้อง

ครูทุกคนที่ Ozford English Language Centre มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในการสอนภาษาอังกฤษมาหลายรวมถึงคอยจัดเตรียมสภาพแวดล้อมที่สนับสนุนและปลอดภัยเพื่อให้นักเรียนเรียนรู้ได้ง่ายและสนุก และที่นี่กฎที่ต้อง ‘ใช้ภาษาอังกฤษเท่านั้น’ เพื่อช่วยฝึกฝนการพูดและความมั่นใจในการใช้ภาษาอังกฤษไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็ตาม รวมถึงทำความรู้จักเพื่อนที่มาจากประเทศต่าง ๆ 

ในวันแรกที่นักเรียนมาถึง Ozford จะได้ทำการทดสอบระดับภาษาอังกฤษอีกครั้งเพื่อให้แน่ใจว่านักเรียนทุกคนจะได้ชั้นเรียนที่เหมาะสมที่สุด โดยจะได้รับการประเมินใน 4 ทักษะ คือ การพูด การฟัง การอ่าน และการเขียน หลังจะมีการปฐมนิเทศเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการเป็นนักเรียนที่ Ozford และการใช้ชีวิตในเมืองเมลเบิร์น

ที่สถาบันนี้พร้อมไปด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกที่ดีเยี่ยม มีห้องเรียนที่กว้างขวางและมีแสงธรรมชาติส่องถึง พร้อมมีอุปกรณ์การสอนที่มีเทคโนโลยีล่าสุด มีสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ ห้องสมุดที่กว้างขวางและแหล่งข้อมูลออนไลน์ห้องคอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ตฟรี

หลักสูตรของสถาบัน