คำถามถามบ่อย

1. การบริการของเรา

ในฐานะตัวแทนมหาวิทยาลัยอย่างเป็นทางการ เราได้รับการฝึกอบรมอย่างสม่ำเสมอจากพันธมิตรของเราเกี่ยวกับข้อมูลหลักสูตรและขั้นตอนการรับสมัคร
พร้อมทั้งเรายังมีความสัมพันธ์ที่ดีกับมหาวิทยาลัย จึงสามารถคาดการณ์และช่วยแก้ไขปัญหาที่อาจเกิดขึ้นในกระบวนการสมัครได้ นอกจากนี้เรายังเป็นช่องทางการติดต่ออันดับแรก ดังนั้นเราสามารถให้ข้อมูลและทราบแนวโน้มในการศึกษาต่อมหาวิทยาลัยและสถาบันการศึกษาต่าง ๆ ที่เราเป็นตัวแทนได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว คลิกดูบริการของเรา

เรามีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญด้านการเรียนต่อต่างประเทศมามากกว่า 29 ปี รวมถึงทีมงานที่ปรึกษาของเรายังผ่านการรับรองคุณภาพให้เป็นผู้ให้คำปรึกษาเรียนต่อต่างประเทศอย่างเป็นทางการ

เรายินดีให้คำปรึกษาและบริการเรียนต่อต่างประเทศครบทุกขั้นตอน โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น เพราะเราเป็นตัวแทนที่ได้รับการแต่งตั้งจากมหาวิทยาลัยในประเทศออสเตรเลียอย่างเป็นทางการ รวมถึงได้รับการสนับสนุนจากทางมหาวิทยาลัยเพื่อเราจะได้ช่วยเหลือผู้สมัครและนักเรียนของพวกเขาได้อย่างเต็มที่ ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยบางแห่งมีค่าธรรมเนียมการสมัครแต่เราอาจสามารถยกเว้นในส่วนนี้ได้แล้วแต่กรณี

2. การเรียนต่อประเทศออสเตรเลีย

เหตุผลในการศึกษาต่อที่ออสเตรเลียนั้นมีมากมาย ไม่ว่าจะเป็น คุณภาพของมหาวิทยาลัย การยอมรับหลักสูตรในระดับสากล ผู้คนเป็นมิตร เมืองที่รู้จักกันดีและได้ชื่อว่ามีความน่าอยู่และน่าเรียนต่อแห่งหนึ่งของโลก รวมไปถึงอากาศและสภาพแวดล้อมที่ดีตลอดเกือบทั้งปี 

ประเทศออสเตรเลียมีมหาวิทยาลัยรวมทั้งหมด 43 แห่ง โดยเป็นมหาวิทยาลัยเอกชน 3 แห่ง และเป็นมหาวิทยาลัยของรัฐ 40 แห่ง มหาวิทยาลัยทั้งหมดในออสเตรเลียมีมาตรฐานการศึกษาสูงและได้รับการควบคุมและดูแลอย่างใกล้ชิดจากรัฐบาลเพื่อรับรองคุณภาพการศึกษา นอกจากนี้ยังมีกฎหมายพิเศษเพื่อคุ้มครองนักเรียนต่างชาติที่เรียนในประเทศออสเตรเลียอีกด้วย

Group of Eight (Go8) เป็นกลุ่มมหาวิทยาลัยที่ได้รับการยอมรับว่าเป็นมหาวิทยาลัยการวิจัยชั้นนำและมีการจัดอันดับมหาวิทยาลัยสูงสุด รวมถึงนักเรียนยังได้รับการศึกษาคุณภาพดีเยี่ยมจากมหาวิทยาลัยเหล่านี้ อย่างไรก็ตาม แม้ว่าบางสถาบันการศึกษาจะไม่ได้อยู่ในกลุ่ม Go8 แต่สถาบันเหล่านั้นมีสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน มีหลักสูตรที่น่าสนใจและได้รับการจัดอันดับบางวิชาที่สูงกว่ามหาวิทยาลัยในกลุ่ม Go8 รวมถึงมีเครือข่ายกับธุรกิจชั้นนำอีกด้วย

การจัดอันดับมหาวิทยาลัยมีประโยชน์สำหรับการค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับชื่อเสียงและจุดแข็งของมหาวิทยาลัยต่าง ๆ และมีสถาบันการจัดอันดับมหาวิทยาลัยหลายแห่งให้เลือกดูและเปรียบเทียบ การจัดอันดับมีความสำคัญต่อมหาวิทยาลัยมาก และมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ล้วนพยายามอย่างเต็มที่ในการเพิ่มตำแหน่งการจัดอันดับของพวกเขา

หากคุณต้องการใช้การจัดอันดับมหาวิทยาลัยเพื่อเลือกมหาวิทยาลัย คุณควรดูการจัดอันดับวิชาและการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโดยรวม รวมถึงควรเปรียบเทียบการจัดอันดับจากผลสำรวจหลาย ๆ แห่ง เนื่องแต่ละแห่งจะใช้วิธีการในการประเมินคุณภาพมหาวิทยาลัยที่แตกต่างกัน ท้ายที่สุดอย่าลืมว่าควรเลือกมหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดสำหรับคุณ!

มหาวิทยาลัยในประเทศออสเตรเลียเปิดสอนหลักสูตรหลากหลาย ทั้งหลักสูตรปูพื้นฐาน อนุปริญญา ปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยหลายแห่งยังมีหลักสูตรออนไลน์เพิ่มมากขึ้นเรื่อย ๆ คุณสามารถพูดคุยกับทีมงานที่ปรึกษาของเราเพื่อเลือกหลักสูตรที่ดีที่สุดสำหรับคุณ
นักเรียนไทยสามารถสมัครเรียนหลักสูตรออนไลน์ได้ แต่อย่าลืมว่าการเรียนออนไลน์นั้นแตกต่างจากการมาเรียนที่มหาวิทยาลัยในออสเตรเลีย อย่างไรก็ตามหลักสูตรออนไลน์เป็นตัวเลือกที่ดีสำหรับผู้เรียนทางไกล
รูปแบบการสอนในออสเตรเลียนั้นแตกต่างจากหลายประเทศ เนื่องจากนักเรียนจะได้รับการสนับสนุนให้เรียนรู้จากการปฏิบัติมากกว่าการจดจำสิ่งที่สอน ไม่ว่าคุณจะเรียนหลักสูตรไหน คุณจะพบว่ามีความท้าทายและรูปแบบการสอนมีความแตกต่างจากที่คุ้นเคย และความแตกต่างมากที่สุดคือการศึกษาค้นคว้าด้วยตัวเองอย่างอิสระเพื่อพัฒนาความคิดและคำถามของคุณจากสิ่งที่คุณเรียนรู้เองทั้งหมด แต่หากคุณศึกษาหลักสูตรที่เน้นเชิงเทคนิค คุณจะได้ใช้เวลาอย่างมากในห้องปฏิบัติการหรือการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาทักษะของคุณ การเรียนอย่างอิสระคือการใช้เวลาอยู่ในห้องสมุดและใช้อินเทอร์เน็ตในการค้นหาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับวิชาที่คุณกำลังศึกษาอยู่แทนการทำรายงานที่ต้องใช้การวิเคราะห์และสรุปผล แม้ว่าจะให้โอกาสในการศึกษาอย่างอิสระ แต่คุณยังคงต้องเข้าชั้นเรียนและมีส่วนร่วมในการอภิปรายกลุ่มเพื่อแสดงความคิดเห็น โต้ตอบความคิดเห็นที่คุณไม่เห็นด้วย รวมถึง “ปกป้อง” ความคิดเห็นและสิ่งที่คุณค้นพบในการอภิปรายเชิงวิชาการด้วยเช่นกัน
สามารถไป Gap Year ได้ แต่เราแนะนำให้คุณใช้เวลาช่วง Gap Year นี้ให้เกิดประโยชน์และคุ้มค่ามากที่สุด และถ้าหากคุณมีมหาวิทยาลัยในใจแล้ว คุณควรตรวจสอบกับมหาวิทยาลัยนั้นว่าทางมหาวิทยาลัยจะพิจารณาอะไรกับการไป Gap Year ของเรา

มหาวิทยาลัยแต่ละแห่งมีความแตกต่างกัน และเราต้องพิจารณาปัจจัยหลายอย่างก่อนจะตัดสินใจเลือกมหาวิทยาลัยใดมหาวิทยาลัยหนึ่ง เช่น การจัดอันดับ ค่าใช้จ่าย สถานที่ตั้ง และเกณฑ์การรับสมัคร เป็นต้น คุณสามารถอ่านบทความ “การเลือกหลักสูตรที่ใช่สำหรับเรา” เพื่อสำรวจตัวเองเบื้องต้น และแน่นอนว่าทีมงานอินไซท์ยินดีแบ่งปันประสบการณ์ของเรา ให้แนะนำและบริการเรียนต่อออสเตรเลียทุกขั้นตอนโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น

CRICOS ย่อมาจาก The Commonwealth Register of Institutions and Courses for Overseas Students (CRICOS) แต่ละหลักสูตรจะมีรหัส CROCIS กำกับ ซึ่งเป็นการระบุว่าหลักสูตรนั้นเปิดให้กับนักเรียนต่างชาติที่มีวีซ่านักเรียนลงทะเบียนเรียนได้ ดังนั้น ทุกหลักสูตรในออสเตรเลียที่เปิดรับนักเรียนต่างชาติจะมีรหัส CRICOS เสมอ
โดยปกติแล้ว นักเรียนจะต้องมีความรู้ทางด้านภาษาอังกฤษที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล นักเรียนไทยที่เรียนหลักสูตรนานาชาติในประเทศไทยจำเป็นต้องสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษเช่นกัน หากคุณไม่แน่ใจว่าคุณต้องใช้ผลคะแนนวัดความรู้ทางภาษาอังกฤษหรือไม่ สามารถตรวจสอบและสอบถามกับทีมงานอินไซท์ได้

นักเรียนไทยจะต้องขอวีซ่านักเรียนเพื่อศึกษาต่อในออสเตรเลียในฐานะนักเรียนต่างชาติ เรายินดีให้ความช่วยเหลือและแนะนำคุณในขั้นตอนการขอวีซ่านักเรียน หรือสามารถอ่านข้อมูลเพิ่มได้ที่บทความ การยื่นขอวีซ่านักเรียน

3. การสมัครเรียนต่อออสเตรเลีย

การสมัครเรียนต่อที่มหาวิทยาลัยในออสเตรเลียนั้นมีเกณฑ์การรับแตกต่างกันในแต่ละหลักสูตร ดังนั้น คุณจะต้องพิจารณาว่าคุณต้องการเรียนหลักสูตรอะไร และมีคุณสมบัติทางการศึกษาและมีความสามารถทางภาษาอังกฤษตรงตามที่มหาวิทยาลัยกำหนดหรือไม่ ทางทีมงานที่ปรึกษาของอินไซท์ยินดีให้ข้อมูลและคำแนะนำเกี่ยวเกณฑ์การรับสมัครในหลักสูตรและมหาวิทยาลัยที่คุณสนใจโดยไม่มีค่าบริการใด ๆ ทั้งสิ้น

คุณสามารถดำเนินการเรียนสมัครเรียนกับทางมหาวิทยาลัยได้ด้วยตัวเอง แต่การใช้บริการกับเราทำให้การดำเนินการในขั้นตอนต่าง ๆ ง่ายขึ้น รวมถึงคุณไม่จำเป็นต้องส่งเอกสารตัวจริงไปให้กับทางมหาวิทยาลัย เพราะเราเป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยในออสเตรเลียอย่างเป็นทางการ เราจึงสามารถรับรองเอกสารทั้งหมดให้คุณได้โดยไม่ต้องกังวลว่าเอกสารจะไม่ครบหรือสูญหายระหว่างทาง นอกจากนี้ บริการทุกขั้นตอนของเราไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น คลิกอ่านบทความ “การเตรียมตัวสมัครเรียนต่อที่ออสเตรเลีย” เพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม 

เอกสารในการสมัครเรียนที่คุณต้องเตรียม คือ ใบรับรองผลการเรียนและประกาศนียบัตรตัวจริง ผลคะแนน IELTS และสำเนาหนังสือเดินทาง หากนักเรียนสมัครเรียนกับทางอินไซท์ เราสามารถรับรองให้ได้โดยที่คุณไม่ต้องส่งเอกสารจริงไปให้ทางมหาวิทยาลัยโดยตรง รวมถึงไม่จำเป็นต้องใช้จดหมายแนะนำตัวเองหรือจดหมายอ้างอิง (ยกเว้นในบางกรณี) ในบางหลักสูตรมหาวิทยาลัยอาจขอสัมภาษณ์หรือดู portfolios ของผู้สมัครเพิ่มเติม ซึ่งทางทีมงานที่ปรึกษาของเราจะแจ้งกับผู้สมัคร 

คุณจำเป็นต้องมีผลคะแนน IELTS เพื่อรับรองความรู้ทางด้านภาษาอังกฤษของคุณในการสมัครเรียน ทีมงานอินไซท์ยินดีให้คำแนะนำและข้อมูลเกณฑ์การรับสมัครในหลักสูตรและมหาวิทยาลัยที่คุณสนใจโดยไม่มีค่าบริการใด ๆ ทั้งสิ้น

มหาวิทยาลัยส่วนใหญ่ในออสเตรเลียจะมีหลักสูตรภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนที่มีผลคะแนน IELTS ไม่ผ่านตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด นั่นหมายความว่านักเรียนสามารถเรียนหลักสูตรปรับพื้นฐานก่อนเข้าเรียนต่อระดับปริญญากับมหาวิทยาลัยได้ หรือสามารถสอบ IELTS ใหม่เพื่อให้มีผลคะแนนตามเกณฑ์ที่กำหนดก็ได้เช่นกัน

การรับสมัครเรียนต่อในประเทศออสเตรเลียมีหลายรอบ intake โดยปกติแล้วมหาวิทยาลัยจะเปิดรับ 2 รอบ คือ รอบกุมภาพันธ์และรอบกรกฎาคม แต่บางมหาวิยาลัยอาจเปิดรับสมัคร 3 รอบ (Trimesters) คุณสามารถตรวจสอบรอบการรับสมัครของมหาวิทยาลัยที่สนใจได้กับทีมงานที่ปรึกษาของอินไซท์โดยตรง 

การพิจารณาใบสมัครจะขึ้นอยู่กับหลักสูตรและมหาวิทยาลัยที่คุณสมัครเรียน โดยปกติมหาวิทยาลัยจะใช้เวลาพิจารณาใบสมัครประมาณ 2 – 6 สัปดาห์

4. งบประมาณและค่าใช้จ่าย

แต่ละมหาวิทยาลัยจะมีค่าเล่าเรียนของแต่ละหลักสูตรและค่าธรรมเนียมต่าง ๆ แตกต่างกัน ซึ่งคุณสามารถตรวจสอบค่าเล่าเรียนได้จากเว็บไซต์มหาวิทยาลัยที่คุณสนใจโดยตรง ค่าเล่าเรียนหลักสูตรระดับปริญญาตรีจะอยู่ที่ประมาณ AUD$ 20,000 ถึง AUD$ 45,000 สำหรับปริญญาโทมีค่าเล่าเรียนจะสูงกว่าไม่มากนัก อย่างไรก็ตาม ค่าเล่าเรียนของมหาวิทยาลัยนั้นไม่ได้รวมค่าที่พักและค่าครองชีพ สามารถสอบถามค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมได้กับทีมงานอินไซท์ หรืออ่านบทความเกี่ยวกับ ค่าใช้จ่ายในการเรียนต่อออสเตรเลีย
ค่าครองชีพจะขึ้นอยู่กับรูปแบบการใช้ชีวิตและสถานที่ที่คุณอยู่อาศัย โดยปกติแล้วค่าครองชีพในใจกลางเมืองจะแพงมากสุด หรืออีกหนึ่งวิธีในการประเมินค่าครองชีพคือการดูจากข้อกำหนดทางการเงินของวีซ่านักเรียนสำหรับ 12 เดือน จะต้องไม่น้อยกว่า AUD$ 21,000 หรือประมาณ 420,000 บาท (อัพเดท ณ เดือนตุลาคมปี 2019)

คุณสามารถทำงานในออสเตรเลียได้ทั้งในระหว่างที่กำลังศึกษาและหลังสำเร็จการศึกษา โดยจะต้องเป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดคือนักเรียนที่ถือวีซ่านักเรียนสามารถทำงานได้มากถึง 40 ชั่วโมงต่อ 2 สัปดาห์ในช่วงเปิดเทอม เพื่อหารายได้เสริมในการใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน

หลังสำเร็จการศึกษา คุณสามารถอยู่ต่อและทำงานได้ในวีซ่า Post Study Work Visa สามารถตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์  Australian Government Department of Home Affairs หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกับทีมงานอินไซท์

มหาวิทยาลัยส่วนใหญ่ในออสเตรเลียมีทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนไทยและนักเรียนต่างชาติ แต่แน่นอนคุณจะต้องแข่งขันกับนักเรียนต่างชาติจากประเทศอื่น ๆ ในการรับทุน สำหรับรายชื่อทุนการศึกษาและเกณฑ์การรับสมัครทุน สามารถดูได้จากเว็บไซต์มหาวิทยาลัยที่คุณสมัครหรือสอบถามกับทีมงานอินไซท์ได้ อ่านบทความเกี่ยวกับ การสมัครรับทุนการศึกษาเรียนต่อออสเตรเลีย

5. การเรียนภาษาอังกฤษในออสเตรเลีย

ประเทศออสเตรเลียมีหลักสูตรสอนภาษาอังกฤษหลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นหลักสูตรภาษาอังกฤษทั่วไป หลักสูตรเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเรียนต่อมหาวิทยาลัย หลักสูตรเตรียมสอบ IELTS/TOEFL รวมไปถึงหลักสูตรเฉพาะทาง

ELICOS (English Language Intensive Courses for Overseas Students) คือหลักสูตรภาษาอังกฤษแบบเร่งรัดสำหรับนักเรียนต่างชาติ เหมาะสมนักเรียนที่ต้องการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษและต้องการปูพื้นฐานภาษาเพื่อเรียนต่อระดับมหาวิทยาลัย ทางอินไซท์เป็นตัวแทนสถาบันสอนภาษาอังกฤษในออสเตรเลียหลายแห่ง สามารถสอบถามและขอคำแนะนำฟรีได้กับทีมงานอินไซท์

6. การใช้ชีวิตนักศึกษาในออสเตรเลีย

คุณจะต้องมีประกันสุขภาพในการเรียนต่อที่ประเทศออสเตรเลีย โดยนักศึกษาต่างชาติจะต้องมีประกันสุขภาพที่เรียกว่า Overseas Student Health Cover (OSHC) ซึ่งจะครอบคลุมการรักษาในโรงพยาบาล การรักษานอกโรงพยาบาล ยาตามใบสั่งแพทย์ และความช่วยเหลือฉุกเฉินด้วยรถพยาบาล หากคุณมีข้อสงสัยเกี่ยวกับประกันสุขภาพ สามารถสอบถามได้กับทีมงานของอินไซท์
นักเรียนที่เรียนต่อออสเตรเลียมีสิทธิ์ส่วนลดหรือสิทธิประโยชน์มากมาย เช่น ส่วนลดการซื้อบัตรการขนส่งสาธารณะ บัตรภาพยนตร์ คอมพิวเตอร์ เสื้อผ้า และร้านอาหารที่ร่วมรายการ เป็นต้น
ระยะเวลาในการอยู่ออสเตรเลียต่อหลังจากสำเร็จการศึกษาจะขึ้นอยู่กับคุณสมบัติของแต่ละคน สามารถสอบถามรายละเอียดและคำปรึกษาจากเจ้าหน้าที่ของอินไซท์ได้