บทความเรียนต่อ / การเตรียมตัวสมัครเรียนต่อออสเตรเลีย

การเตรียมตัวสมัครเรียนต่อออสเตรเลีย

Sharing, Bag, Denim, Box, Love, Job, Advertising, Brand
สำหรับผู้ที่สนใจศึกษาต่อที่ออสเตรเลีย บางคนอาจจะไม่รู้ว่าจะต้องเริ่มต้นสมัครเรียนต่อระดับมหาวิทยาลัยในประเทศออสเตรเลียอย่างไร ทางทีมงาน Insight Education Consulting มีคำแนะนำง่าย ๆ ตามขั้นตอนด้านล่างนี้

เตรียมข้อมูลส่วนตัวในด้านประวัติการศึกษาและการทำงาน

โดยปกติแล้วมหาวิทยาลัยมักจะสนใจและพิจารณาคุณสมบัติการศึกษาล่าสุดของผู้สมัคร เช่น ผลการเรียนและผลการสอบ รวมถึงหลักสูตรและสถาบันการศึกษาที่ผู้สมัครสำเร็จการศึกษา ดังนั้น เพื่อให้ทีมงานของเราหาหลักสูตรและสถาบันในออสเตรเลียที่เหมาะสมและดีที่สุดสำหรับคุณ เราจำเป็นต้องรู้ข้อมูลเหล่านี้

 • มหาวิทยาลัยที่จบการศึกษา
 • หลักสูตรและปีที่จบการศึกษา
 • ผลคะแนนที่จบการศึกษา
 • คะแนนวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษ (กรณีสอบ IELTS / TOEFL หรือ PTE)
 • ประวัติการทำงาน (กรณีถ้าทำงานแล้ว ทั้งแบบเต็มเวลา พาร์ทไทม์ และการฝึกงาน)

ติดต่อขอรับคำปรึกษากับพี่ทีมงานอินไซท์

โดยบอกหลักสูตรที่สนใจศึกษาต่อในออสเตรเลีย เช่น หลักสูตรภาษาอังกฤษ (ระยะสั้น-ระยะยาว) หลักสูตรระดับอนุปริญญา ปริญญาตรี ปริญญาโท หรือหากสนใจเรียนต่อในระดับปริญญาเอก ทางทีมงานของเรายินดีให้คำปรึกษาเช่นกัน และสาขาวิชาที่สนใจศึกษาต่อ เช่น บริหารธุรกิจ วิศวกรรมศาสตร์ มนุษย์ศาสตร์ หรือเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นต้น หลังจากนั้น ทางทีมงานอินไซท์จะให้ข้อมูลและคำแนะนำหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง รายชื่อมหาวิทยาลัยที่เปิดสอนหลักสูตรเหล่านั้น รวมถึงเกณฑ์การรับสมัครเรียนของมหาวิทยาลัยที่ตรงกับคุณสมบัติของผู้สมัครเรียน

เตรียมเอกสารที่ใช้ในการสมัครเรียน

เมื่อตัดสินใจเลือกหลักสูตรและมหาวิทยาลัยแล้ว ทีมที่ปรึกษาของอินไซท์จะช่วยแนะนำการเตรียมเอกสารหลักฐานต่าง ๆ (ตามรายชื่อด้านล่าง) เพื่อยื่นสมัครเรียนกับทางทีมงานอินไซท์ได้โดยตรง เนื่องจากสถาบันการศึกษาทั้งหมดในออสเตรเลียมีการแต่งตั้งตัวแทนมหาวิทยาลัยประจำประเทศไทยในการให้ความช่วยเหลือและอำนวยความสะดวกในการสมัครเรียนแก่นักเรียนไทยและนักเรียนต่างชาติที่พำนักในประเทศไทย ดังนั้นการยื่นใบสมัครและเอกสารประกอบการสมัครเรียนจึงต้องยื่นผ่านตัวแทนสถาบันการศึกษานั้น ๆ ทั้งนี้ Insight Education Consulting เป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยในออสเตรเลียอย่างเป็นทางการ เราสามารถรับรองเอกสารทั้งหมดของผู้สมัครโดยที่ผู้สมัครไม่จำเป็นต้องส่งเอกสารตัวจริงไปให้กับทางมหาวิทยาลัย

รายชื่อเอกสารที่ใช้ประกอบการสมัครเรียน
  3.1 เอกสารแสดงผลการเรียนฉบับภาษาอังกฤษ* (Academic Transcript)
  3.2 ใบรับรองจบการศึกษาฉบับภาษาอังกฤษ* (ใบรับรองคุณวุฒิ)
  3.3 ใบคะแนนผลสอบภาษาอังกฤษ* (IELTS, TOEFL หรือ PTE) (หากมี)*
  3.4 พาสปอร์ต*
  3.5 หนังสือรับรองการทำงาน* (กรณีทำงานแล้ว)
  3.6 CV / Resume (กรณีทำงานแล้ว)
  3.7 Statement of Purpose (สำหรับบางหลักสูตร ทางทีมงานของเราจะแจ้งให้ทราบหากผู้สมัครต้องใช้เอกสารนี้)
  3.8 Referee Reports* (สำหรับบางหลักสูตร ทางทีมงานของเราจะแจ้งให้ทราบหากผู้สมัครต้องใช้เอกสารนี้) *ยื่นเอกสารฉบับจริงพร้อมสำเนาอย่างละ 1 ชุด เพื่อให้ทางทีมงานอินไซท์รับรองเอกสาร (ไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น)

กรอกใบสมัครเรียน

ทีมงานอินไซท์จะเตรียมแบบฟอร์มใบสมัครของมหาวิทยาลัยให้กับผู้สมัคร เนื่องจากหลายมหาวิทยาลัยมีค่าใบสมัครราว AUD$100 – AUD$150 (ประมาณ 2,000 – 3,000 บาท) ดังนั้น การสมัครผ่านตัวแทนอย่างอินไซท์ที่ได้รับการแต่งตั้งจากมหาวิทยาลัย ผู้สมัครสามารถรับการยกเว้นค่าใบสมัครได้ (กรุณาตรวจสอบข้อมูลกับทีมงานอินไซท์อีกครั้งก่อนยื่นใบสมัคร)

ภาคการศึกษาโดยทั่วไปของออสเตรเลีย
 • ระบบ 2 เทอม: กุมภาพันธ์ และ กรกฎาคม
 • ระบบ 3 เทอม: มกราคม มิถุนายน และ กันยายน

รอผลการพิจารณาใบสมัคร

โดยปกติแล้วการพิจารณาใบสมัครเรียนจะใช้เวลารอผลประมาณ 2-6 สัปดาห์ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับหลักสูตรและมหาวิทยาลัย

ดำเนินการตอบรับใบสมัคร

หลังจากที่ผู้สมัครได้รับใบตอบรับจากทางมหาวิทยาลัยแล้ว ผู้สมัครจะต้องตอบรับใบสมัครและชำระค่าเรียนกับมหาวิทยาลัย โดยพี่ทีมงานอินไซท์จะให้ข้อมูลและคำแนะนำสำหรับขั้นตอนการตอบรับเข้าเรียนและชำระค่าเรียน

ยื่นสมัครขอวีซ่านักเรียน

ทีมงานอินไซท์จะช่วยให้คำแนะนำและช่วยเตรียมเอกสารที่ใช้ในการสมัครวีซ่านักเรียน เนื่องจากการสมัครวีซ่ามีข้อกำหนดและหลายขั้นตอน ดังนั้น ทางทีมงานจะคอยช่วยเหลือผู้สมัครในการยื่นวีซ่าให้ทันตามกำหนดเวลาก่อนเปิดภาคการศึกษา

วางแผนเรียนต่อออสเตรเลีย สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมและสมัครเรียนได้กับทีมงานผู้เชี่ยวชาญด้านเรียนต่อประเทศออสเตรเลียได้ที่ Insight Education Consulting ยินดีให้บริการครบทุกขั้นตอนฟรี
Line: @insightedu (มี @ ข้างหน้า)
โทร. 02 236 7222
หรือให้ที่ปรึกษาของอินไซท์ติดต่อกลับโดยตรง คลิกกรอกข้อมูล

ติดตามข่าวสารเรียนต่อประเทศออสเตรเลีย
Facebook: Insight Education Consulting
Twitter: @insightedu
Instagram: @insighteduthailand
YouTube: insightstudyaus

บทความอื่นๆ ที่น่าสนใจ