บทความเรียนต่อ / เรียนภาษาอังกฤษที่ออสเตรเลีย

เรียนภาษาอังกฤษที่ออสเตรเลีย

Conversation, Fun, Event, Room, Smile, Employment, Telecommuting, Human resource management

ประเทศออสเตรเลียมีคอร์สเรียน ELICOS หลายแบบ (ELICOS เป็นคอร์สเรียนภาษาอังกฤษหลักสูตรเข้มข้นสำหรับนักศึกษาต่างชาติ) ซึ่งเปิดสอนหลายระดับและสามารถเลือกเรียนได้ในสถาบันสอนภาษาอังกฤษหรือศูนย์ภาษาของมหาวิทยาลัย ดังนั้นคอร์สเรียนภาษาอังกฤษจึงมีให้เลือกตามความต้องการและตามระดับความรู้ภาษาของเรา ซึ่งมีดังต่อไปนี้

• ภาษาอังกฤษทั่วไป เป็นหลักสูตรเพื่อพัฒนาทักษะและระดับภาษาอังกฤษโดยรวม โดยมีตั้งแต่ระดับผู้เรียนเริ่มต้นจนถึงระดับสูง
• ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ หลักสูตรนี้จะช่วยเตรียมความพร้อมความรู้ภาษาอังกฤษก่อนเข้าเรียนต่อที่โรงเรียน วิทยาลัย หรือมหาวิทยาลัยในประเทศออสเตรเลีย โดยจะเน้นการเขียนภาษาอังกฤษเชิงวิชาการเป็นหลัก
• ภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนสอบ หลักสูตรที่จะช่วยพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ คำศัพท์ที่ควรรู้รวมถึงเรียนรู้เทคนิคการทำข้อสอบ
• ภาษาอังกฤษเฉพาะทาง หลักสูตรนี้จะเน้นสอนภาษาอังกฤษและความรู้เฉพาะสาขา เช่น ภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจ ภาษาอังกฤษทางการแพทย์ ภาษาอังกฤษเพื่อการโรงแรมและการท่องเที่ยว เป็นต้น
• ภาษาอังกฤษแบบท่องเที่ยว เป็นการจัดกลุ่มเล็ก ๆ ที่ผู้เรียนสามารถเรียนภาษาอังกฤษพร้อมกับท่องเที่ยวไปด้วยในเวลาเดียวกัน

โดยปกติแล้วการเรียนการสอนของคอร์สภาษาอังกฤษจะมีหลากหลายรูปแบบเพื่อตอบโจทย์ความต้องการของผู้เรียนในวัยที่ต่างกันและมีระดับความรู้ภาษาอังกฤษที่ต่างกัน ดังนั้นคอร์สเรียน ELICOS บางคอร์สจะเป็นการสอนเชิงสันทนาการ ขณะที่บางคอร์สเป็นการสอนเชิงทางการ ผู้เรียนทุกคนจะได้รับการประเมินผลการเรียนและคำแนะนำอย่างสม่ำเสมอจากอาจารย์ผู้สอนเพื่อประเมินความก้าวหน้าและให้แน่ใจว่าผู้เรียนจะประสบความสำเร็จได้ตามเป้าหมาย

นักเรียนแต่ละคนจะได้เรียนกับนักเรียนคนอื่นที่มีระดับความรู้ภาษาอังกฤษใกล้เคียงกันและเพื่อหาชั้นเรียนที่เหมาะสมสำหรับผู้เรียน ทางสถาบันสอนภาษาจะมี ‘การสอบวัดระดับ’ ก่อนเรียน ซึ่งเป็นทดสอบระดับความรู้ภาษาอังกฤษของผู้เรียนในวันแรกที่มาถึงสถาบัน อย่ากังวลว่าจะทำคะแนนได้ไม่ดีหรือกลัวสอบตกเพราะการสอบนี้เป็นเพียงขั้นตอน
การหาชั้นเรียนที่เหมาะสมที่สุดกับเราเท่านั้น

โดยปกติแล้วเราสามารถเริ่มเรียนหลักสูตร ELICOS ช่วงไหนก็ได้ตลอดทั้งปี (หลักสูตรทั่วไปมักจะเริ่มเรียนทุกจันทร์)แต่อาจมีบางหลักสูตรที่ทางสถาบันกำหนดตารางเวลาเพื่อให้สอดคล้องกับการเปิดภาคเรียนของมหาวิทยาลัยที่ออสเตรเลีย เช่น หลักสูตรภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ และ หลักสูตร pathway เป็นต้น

สนใจเรียน ภาษาที่ออสเตรเลีย สอบถามข้อมูลและขอคำแนะนำได้กับทีมงาน Insight Education Consulting เรายินดีให้บริการฟรีทุกขั้นตอน
LINE: @insightedu (มี @ ข้างหน้า)
โทร. 02-236-7222