ประกาศทางกฎหมาย

ชื่อบริษัท

บริษัท อินไซท์ เอ็ดดูเคชั่น คอนซัลติ้ง จำกัด

อาคารซีพี ชั้น 2 เลขที่ 313 ถนนสีลม บางรัก กรุงเทพฯ 10500 (บีทีเอส ศาลาแดง ทางออก 2)

โทร: 02 236 7222
อีเมล: [email protected]
รหัสประจำตัวผู้เสียภาษี: 105542043819

กรรมการผู้จัดการและผู้ก่อตั้ง

Cameron Allen

บริการ

ให้คำปรึกษาในการเรียนต่อประเทศออสเตรเลีย

ลิขสิทธิ์

Copyright © 2020 Insight Education Consulting.

กฎหมายลิขสิทธิ์นี้บังคับใช้กับชื่อแบรนด์หรือผลิตภัณฑ์ทั้งหมดและเนื้อหาที่ถูกกล่าวถึงทั้งหมดเป็นทรัพย์สิน เครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการหรือเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของผู้ถือครองที่เกี่ยวข้องทั้งหมด

ผู้มีส่วนรับผิดชอบในเนื้อหา

Jitima Subthamrong

ผู้จัดทำเว็บไซต์

บริษัท มาร์เก็ตติ้ง แบร์ จำกัด
Marketingbear.com