ทีมงานของเรา

พวกเราเป็นมืออาชีพ และทำงานร่วมกันเป็นทีม

ทีมงานของเรา

พวกเราเป็นมืออาชีพ และทำงานร่วมกันเป็นทีม

ทีมงานของเรา / อังศุมา การุณยวนิช
Clothing, Black, Jeans, Beauty, Denim, Footwear, Fashion, Lip, Standing, Shoe, Outerwear, Leg, Cool, Shoulder, Textile, Long hair, Black hair, Jacket, Photography, Smile, Jeans
อังศุมา การุณยวนิช

เจ้าหน้าที่แนะแนวอาวุโส

Trophy, Yellow, Award, Drinkware, Mug, Hindustan Copper, Trophy, Portable Network Graphics, Clip art, Transparency, Icon, Award

Winning Best Agent Training award from Art Design and Architecture Faculty from Monash University in 2012

เกี่ยวกับฉัน

สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาบริการธุรกิจบัณฑิตจาก จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทสาขาการสื่อสารการตลาดจากมหาวิทยาลัยแคนเบอร์ร่า ประเทศออสเตรเลีย

ประสบการณ์

10 ปีในการเป็นที่ปรึกษาด้านเรียนต่อออสเตรเลีย

ความสำเร็จของฉัน

2011

  • Agent Award from Bond University 2011

2012

  • Agent Award from Monash University 2012

2014

  • Agent Award from Macquarie University 2014

2015

  • Agent Award from Study Perth 2015

2016

  • Agent Award from CQUniversity 2016
  • Professional International Education Resources (PIER)

2017

  • QEAC No: M294 (since 2017)

2018

  • Agent Award from University of Melbourne 2018
  • Agent Award from Study Tasmania 2018