ทีมงานของเรา

พวกเราเป็นมืออาชีพ และทำงานร่วมกันเป็นทีม

ทีมงานของเรา

พวกเราเป็นมืออาชีพ และทำงานร่วมกันเป็นทีม

ทีมงานของเรา / คาเมรอน อัลแลน
Chin, White-collar worker, Human, Businessperson, Technology, Audio equipment, Electronic device, Photography, Businessperson

คาเมรอน อัลแลน

ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ

เกี่ยวกับฉัน

คาเมรอนมีประสบการณ์ในการรับสมัครนักศึกษาต่างชาติมาเกือบ 30 ปี และได้ดำรงตำแหน่งเป็นผู้บริหารระดับสูงในฝ่ายดูแลนักศึกษาต่างประเทศของมหาวิทยาลัยใน สหราชอาณาจักร 3 แห่ง

คาเมรอนย้ายมาอยู่ที่ประเทศไทยในปี 2548 และได้มีส่วนร่วมในการก่อตั้งบริษัท Hands On Education Consultants จนกลายเป็นศูนย์แนะแนวศึกษาต่อสหราชอาณาจักรที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย

หลังจากขายกิจการให้กับบริษัทแคปแพลน คาเมรอนได้ดำรงหลายตำแหน่งซึ่งมีบทบาทในการพัฒนาแผนการทางธรุกิจของบริษัทแคป แพลนทั้งในประเทศไทยและสหรัฐอเมริกา

จากนั้นคาเมรอนได้ลาออกจากบริษัทแคปแพลนในปี 2562 และได้มาดำเนินงานร่วมกับบริษัท Insight Education Consulting ซึ่งเป็นศูนย์แนะแนวการศึกษาต่อประเทศออสเตรเลีย

ประสบการณ์

ในการรับสมัคร

นักศึกษาต่างชาติมาเกือบ 30 ปี

และมีประสบการณ์การทำงาน

ในวงการศึกษาต่อต่างประเทศมามากกว่า 40 ปี