ทีมงานของเรา

พวกเราเป็นมืออาชีพ และทำงานร่วมกันเป็นทีม

ทีมงานของเรา

พวกเราเป็นมืออาชีพ และทำงานร่วมกันเป็นทีม

ทีมงานของเรา / แสงระวี แย้มขจร
Clothing, Outerwear, Uniform, Blazer, Street fashion, Jacket, Coat, Formal wear, Suit, Long hair, Photography

แสงระวี แย้มขจร

เจ้าหน้าที่แนะแนว

เกี่ยวกับฉัน

สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัย ศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร

ประสบการณ์การทำงานกับบริษัทอินไซท์เอ็ดดูเคชั่นเป็นเวลา 5 ปี

ประสบการณ์ของฉัน

ประสบการณ์ 5 ปี

ในการให้คำปรึกษาและบริการนักเรียนไทยที่วางแผนเรียนภาษาอังกฤษในออสเตรเลียและนิวซีแลนด์

ความสำเร็จของฉัน

2017
• เข้าร่วมการอบรมของ University of Technology Sydney ( UTS )
UTS Agent Workshop Sept 2017 ที่เมืองกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย
• เข้าร่วมการอบรมของ University of Technology Sydney ( UTS )
UTS International Agents Workshop Sept 2017 ที่เมืองซิดนีย์ ประเทศออสเตรเลีย

2018
• เข้าร่วมการอบรมของ Monash University
Agent Awareness Week
Wednesday May ที่เมืองเมลเบิร์น ประเทศออสเตรเลีย
• เข้าร่วมการอบรมของ Bond University
International Agent Partner Experience July/August ที่เมืองโกลด์โคสต์ ประเทศออสเตรเลีย