ทีมงานของเรา

พวกเราเป็นมืออาชีพ และทำงานร่วมกันเป็นทีม

ทีมงานของเรา

พวกเราเป็นมืออาชีพ และทำงานร่วมกันเป็นทีม

ทีมงานของเรา / อุษา สันตติทรัพย์
Smile, Travel, Snapshot, Tourism, Happy, Photography, Mountain, Selfie, Sky, Fun, Vacation, Adventure
อุษา สันตติทรัพย์

ผู้จัดการ

เกี่ยวกับฉัน

สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาการบัญชีจากมหาวิทยาลัยกรุงเทพ

สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทสาขาการบัญชีจากมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น ซิดนีย์ ประเทศออสเตรเลีย

ประสบการณ์

มากกว่า 20 ปี

ด้านการแนะแนวการศึกษาต่อประเทศ ออสเตรเลีย

และได้รับรองให้เป็น

Qualified Education Agent Counsellor (QEAC) for study in Australia QEAC No: L680

ความสำเร็จของฉัน

ได้รับเชิญให้เข้าร่วมกิจกรรมเยี่ยมชมมหาวิทยาลัยที่เป็นตัวแทนในออสเตรเลีย ดังต่อไปนี้
• The Australian National University – Go8
• University of Melbourne – Go8
• University of Western Australia – Go8
• UNSW Sydney – Go8
• Curtin University
• Queensland University of Technology
• University of Canberra
• University of Technology Sydney

นอกเหนือจากนี้มีโอกาสได้ไปเยือนมหาวิทยาลัย ดังต่อไปนี้
• Bond University
• CQUniversity
• Griffith University
• James Cook University Brisbane
• La Trobe University
• Macquarie University
• Monash University – Go8
• RMIT University
• Swinburne University of Technology
• University of Queensland – Go8
• University of Sydney – Go8
• Victoria University