บทความเรียนต่อ / RMIT มหาวิทยาลัยอันดับ 1 ด้าน Art & Design ของออสเตรเลีย

RMIT มหาวิทยาลัยอันดับ 1 ด้าน Art & Design ของออสเตรเลีย

Conversation, Job, Bob cut, Hair coloring, Step cutting, Makeover, Advertising, Sweater, RMIT University

บรรยายสัมมนาโดยคุณสเตฟานี ตัวแทนมหาวิทยาลัยของ RMIT University

มาทำความรู้จัก RMIT University กันสักนิด

RMIT เป็นชื่อย่อมาจาก Royal Melbourne Institute of Technology มหาวิทยาลัยแห่งนี้ตั้งอยู่ในเมือง เมลเบิร์น RMIT ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 1887 ปัจจุบัน RMIT เป็นหนึ่งใน “มหาวิทยาลัยที่ใหญ่ที่สุดของออสเตรเลีย” ด้วยนักศึกษาทั้งหมดรวมมากกว่า 90,000 คน มหาวิทยาลัยเปิดสอนทั้งหลักสูตรอนุปริญญาและอุดมศึกษา ดังนั้นไม่ว่านักศึกษาจะมาจากประเทศไหน ต้องการเรียนด้านไหน มหาวิทยาลัยแห่งนี้มีหลักสูตรที่ตอบโจทย์ความต้องการของนักศึกษาอย่างแน่นอน มหาวิทยาลัยมีวิทยาเขตทั้งหมด 5 แห่ง โดยในประเทศออสเตรเลียมี 3 วิทยาเขต และอีก 2 วิทยาเขตในประเทศเวียดนาม

RMIT ได้รับการจัดอันดับให้อยู่ใน “Top 1% มหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดของโลก” และเป็นอันดับ 22 มหาวิทยาลัยใหม่ที่ดีที่สุดของโลก นอกจากนี้ ยังได้รับการจัดอันดับเป็นอันดับที่ 4 ของออสเตรเลียที่บัณฑิตของมหาวิทยาลัยได้รับการว่าจ้างงานหลังจบการศึกษามากที่สุด

Colorfulness, Advertising, Graphic design, RMIT University, Building 80, RMIT University, Building

วิทยาเขตของมหาวิทยาลัย RMIT

อย่างที่กล่าวไปข้างต้นว่ามหาวิทยาลัยมีวิทยาเขต 3 แห่งในเมลเบิร์น วิทยาเขตแห่งแรกตั้งอยู่ใน Melbourne CBD ส่วนวิทยาเขตที่ 2 คือวิทยาเขต Bundoora ซึ่งอยู่ห่างจากใจกลางเมืองประมาณ 20 กิโลเมตร ซึ่งวิทยาเขตนี้จะเน้นหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับวิศวกรรมและวิทยาศาสตร์ และวิทยาเขตที่ 3 คือวิทยาเขต Brunswick ซึ่งเป็นวิทยาเขตที่เล็กที่สุดและเป็นสถานที่เรียนสำหรับนักศึกษาหลักสูตรแฟชั่น การออกแบบ หรือการออกแบบสิ่งทอโดยเฉพาะ  นอกจากนี้เรายังมีวิทยาเขตอีก 2 แห่งในโฮจิมินห์และฮานอย ประเทศเวียดนาม

ระหว่างศึกษาที่ RMIT นักศึกษาของมหาวิทยาลัยสามารถโอนย้ายไปเรียนที่วิทยาเขตใดก็ได้ของมหาวิทยาลัยทั้งในเมลเบิร์นและที่เวียดนาม

Advertising, Urban design, Brand, RMIT University, Poster, Graphic design, Digital display advertising

วิทยาเขตเมลเบิร์น (Melbourne City campus)

นักศึกษาส่วนใหญ่จะเรียนที่วิทยาเขต Melbourne City นี้ ยกเว้นนักศึกษาที่เรียนวิศวกรรมศาสตร์และวิทยาศาสตร์สุขภาพ นักศึกษาที่เรียนวิทยาเขตนี้จะได้อยู่ในใจกลางเมืองเมลเบิร์นอย่างแท้จริงและเป็นวิทยาเขตที่ใหญ่ที่สุดของ RMIT

ภาพด้านล่างนี้คือแผนผังของใจกลางเมืองเมลเบิร์นและวิทยาเขตของ RMIT จะอยู่ในส่วนสีแดง ดังนั้นเราจะเห็นว่านักศึกษาสามารถเดินทางในเมืองได้ง่ายหรือไปสถานที่ใด ๆ ก็ตามได้สะดวกมาก ๆ โดยรถรางฟรี

map of RMIT University Melbourne

วิทยาเขต Bundoora

นักศึกษาที่เลือกเรียนวิศวกรรมศาสตร์และวิทยาศาสตร์สุขภาพหรือสาขาที่เกี่ยวข้องจะได้เรียนที่วิทยาเขต  Bundoora เหตุผลหลัก ๆ ที่วิทยาเขตแห่งนี้อยู่ห่างจากตัวเมืองเพราะเนื้อที่ในการสร้างอาคารและสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับนักศึกษาที่มากกว่าอย่างเช่นห้องแล็บทางวิทยาศาสตร์และห้องปฏิบัติการของสายวิศวกรรม เป็นต้น รวมไปถึงเหตุผลด้านความปลอดภัย

นอกจากนี้ วิทยาเขต Bundoora ยังเป็นวิทยาเขตเพียงแห่งเดียวที่มีหอพักของมหาวิทยาลัย

Nature, Landscape, Land lot, Natural landscape, Bird's-eye view, Aerial photography, Urban design, Metropolitan area, Plain, Photography, Garden, Intersection, Estate, Plantation, Landscaping, Suburb, Island, RMIT University, RMIT University, Design

วิทยาเขต Brunswick

วิทยาเขต Brunswick เป็นที่ตั้งของคณะแฟชั่นและการออกแบบสิ่งทอโดยเฉพาะ ดังนั้น วิทยาเขตนี้จะมีขนาดเล็กที่สุดของ RMIT และนักศึกษาราว 2,500 คนเท่านั้น

หลักสูตรน่าเรียนของมหาวิทยาลัย RMIT

วิศวกรรม
หลักสูตรวิศวกรรมโยธาและโครงสร้างและวิศวกรรมไฟฟ้าของ RMIT เป็นหนึ่งในหลักสูตรที่ดีที่สุดของโลกซึ่งอยู่ใน Top 100 ของโลก สาขาของคณะนี้ ได้แก่ Aerospace Engineering & Aviation, Biomedical, Chemical, Civil, Computer, Electrical and Electronic, Engineering Management, Environment & Sustainable, Mechanical & Automotive และ Mechatronics & Manufacturing Systems เป็นต้น

สถาปัตยกรรม

หลักสูตรสถาปัตยกรรมของ RMIT เป็นหลักสูตรที่ดีที่สุดเป็นอันดับที่ 22 ของโลกและอันดับที่ 3 ของออสเตรเลีย สาขาในคณะนี้ ได้แก่ Architecture, Interior Design และ Landscape รวมถึงการวิจัยทางสถาปัตยกรรมยังได้รับการยกย่องและคุณภาพตามมาตราฐานระดับสากล

การออกแบบ

RMIT เป็นมหาวิทยาลัยอันดับ 1 ด้าน Art & Design ของออสเตรเลียและอันดับที่ 12 ของโลก รวมถึงยังมีชื่อเสียงในหลักสูตร Animation ซึ่งได้รับการจัดอันดับเป็นอันดับที่ 12 ของโลก สาขาในคณะนี้ ได้แก่ Animation and Interactive Media, Game Design, Graphic and Communication, and Industrial และ Product and Furniture Design เป็นต้น

บริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัย RMIT อยู่ในอันดับที่ 3 ของโลกทางด้านการศึกษาสกุลเงินดิจิทัลและมีสิ่งอำนวยความสะดวกที่ทันสมัยอย่าง RMIT Blockchain Innovation Hub สาขาในคณะนี้ ได้แก่ Accounting, Business and Administration, Economics and Finance, Entrepreneurship, Information System, International Business, Management and Leadership, Marketing, Mathematics, Statistics and Analytics และ Supply Chain and Logistics เป็นต้น

 วิทยาศาสตร์ชีวการแพทย์

งานวิจัยของ RMIT ได้รับการจัดอันดับสูงกว่ามาตรฐานโลกโดย ARC ในด้าน Clinical Sciences, Pharmacology and Pharmaceutical Sciences, Medical Physiology และ Microbiology รวมถึง RMIT ยังเป็นมหาวิทยาลัยเพียงแห่งเดียวในรัฐวิกตอเรียที่เปิดสอนวิชา Hematology, Anatomical Pathology, Medical Microbiology, Clinical Biochemistry และ Transfusions and Transplantation Sciences สาขาในคณะนี้ ได้แก่ Biomedical Science, Biotechnology, Laboratory, Pharmacy และ Pharmaceutical Science เป็นต้น

 วิทยาศาสตร์สุขภาพ

งานวิจัยของ RMIT ได้รับการประเมินคุณภาพสูงกว่ามาตรฐานโลกในด้าน Complementary and Alternative Medicine, Pharmacology and Pharmaceutical Sciences, Medical Physiology และ Physical Sciences รวมถึงยังครบครันด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกและอุปกรณ์ที่ทันสมัยที่ใช้ในคลินิกและโรงพยาบาลสำหรับนักเรียนแพทย์ นอกจากนี้ RMIT ยังเป็นมหาวิทยาลัยที่เปิดสอนหลักสูตรการแพทย์แผนจีนในรัฐวิคตอเรีย สาขาในคณะนี้ ได้แก่ Complementary Medicine, Dental Studies, Medical Radiations, Nursing, Optical Dispensing, Pharmacy, Psychology และ Sport Science เป็นต้น

คอมพิวเตอร์และไอที
หลักสูตร Computer Science และ Information Systems ของมหาวิทยาลัย RMIT ได้รับการจัดอันดับติด Top 100 หลักสูตรที่ดีที่สุดของโลก  งานวิจัยด้านปัญญาประดิษฐ์ (AI) และการประมวลผลของมหาวิทยาลัยได้รับการประเมินคุณภาพสูงกว่ามาตรฐานโลกโดย ARC สาขาในคณะนี้ ได้แก่ Computer Science, Information Systems, Information Technology และ Software Engineering เป็นต้น

 นิเทศศาสตร์

หลักสูตร Communication and Media Studies ของ RMIT ได้รับการจัดอันดับเป็น No.4 ของออสเตรเลียและ No.37 ของโลก รวมถึง RMIT ยังมีหลักสูตร Advertising ที่ดีที่สุดเป็นอันดับ 1 ของออสเตรเลียและ No.5 ของโลก ส่วนงานวิจัยด้าน Communication & Media ได้รับการประเมินคุณภาพสูงกว่ามาตรฐานของโลกอีกด้วย สาขาในคณะนี้ Advertising, Creative Writing, Journalism, Professional Communication, Public Relations และ Publishing and Screenwriting เป็นต้น

หลักสูตรแนะนำของมหาวิทยาลัย RMIT

Game Design
สำหรับใครที่สนใจเรียนการสร้างและออกแบบเกมส์ RMIT มีหลักสูตรแนะนำ ดังนี้ Bachelor of Game Design จะเน้นการออกแบบตัวละคร, Bachelors of Games หลักสูตรนี้จะเน้นการสร้าง storyboard และ Bachelors of Programming หลักสูตรที่เน้นการสร้างเกมส์ให้มีความน่าดึงดูดมีลูกเล่น ผู้ที่สมัครเรียนปริญญาตรีทางด้าน Game Design จะต้องมีคะแนน IELTS อย่างน้อย 6.5

MBA

RMIT มีหลักสูตร MBA อยู่ 2 แบบ คือ หลักสูตร MBA ทั่วไป และหลักสูตร MBA สำหรับผู้บริหาร (executive MBA) ผู้ที่ต้องการเรียนหลักสูตร executive MBA จะต้องมีประสบการณ์การทำงานอย่างน้อย 5 ปีและเคยบริหารจัดการคนมาก่อน รวมถึงต้องมีจดหมายอ้างอิงการทำงานจากนายจ้าง ผู้สมัครหลักสูตร MBA จะต้องมีคะแนน IELTS 6.5 หรือ 7.0 ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติของผู้สมัครและหลักสูตรที่เลือกเรียน

 Data Science

มหาวิทยาลัย RMIT มีหลักสูตรปริญญาโทด้าน Data Science ซึ่งเป็นหลักสูตรที่นักเรียนให้ความสนใจเป็นจำนวนมาก Master of Data Science ของ RMIT จะเป็นหลักสูตร 2 ปี และผู้สมัครจะต้องมีคะแนน IELTS อย่างน้อย 6.0  ในปีการศึกษาแรก นักศึกษาจะยังไม่มีวิชาเลือก หากคุณไม่มีพื้นฐานด้าน programming หรือไอทีมาก่อน คุณอาจจะลองเรียน Python เบื้องต้นก่อนเพื่อจะได้เข้าใจการเขียนโปรแกรมเบื้องต้นมาบ้าง ซึ่งจะช่วยการเรียนปริญญาโทหลักสูตร Data Science ได้เป็นอย่างดี สำหรับปีที่ 2 ของการเรียน ผู้เรียนจะได้เลือกเรียน 3 วิชาจาก 5 วิชา ซึ่งนักศึกษาส่วนใหญ่มักจะเลือกเรียน Big Data Processing นอกจากนี้ ผู้เรียนยังสามารถเลือกเรียน Computation Machine Learning หรือ Data Mining ได้ขึ้นอยู่กับความสนใจ

เตรียมความพร้อมเพื่อการทำงานหลังเรียนจบจากมหาวิทยาลัย RMIT

RMIT ให้ความสำคัญกับการเตรียมตัวนักศึกษาให้พร้อมกับการประกอบอาชีพหลังจบการศึกษาจากมหาวิทยาลัย  RMIT จึงได้มีการจัดการอบรมมากมายเพื่อให้แน่ใจว่านักศึกษาสามารถนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการทำงานได้และมีทักษะที่จำเป็น มี soft skill ที่นายจ้างต้องการ รวมถึงมีความโดดเด่นจากผู้สมัครคนอื่น ๆ  ดังนั้นมหาวิทยาลัยจึงสอนนักศึกษาให้มีทักษะการแก้ไขปัญหา การทำงานเป็นทีม รวมถึงมีการสื่อสารที่ดีมีประสิทธิภาพ

Black hair, Eyelash, RMIT University, Public Relations

เมืองเมลเบิร์น (Melbourne)ได้รับการจัดอันดับให้เป็น “เมืองแห่งการศึกษาที่ดีที่สุดเป็นอันดับ 3 ของโลก” ในปี 2019 รวมถึงเป็นหนึ่งในเมืองที่น่าอยู่ที่สุดในโลก การจัดอันดับนี้พิจารณาจากปัจจัยเหล่านี้ คือ คุณภาพการศึกษา วัฒนธรรม ระบบสุขภาพ โครงสร้างพื้นฐานของเมือง สิ่งแวดล้อม ความปลอดภัยและความมั่นคงของเมือง

ประสบการณ์ที่ได้ระหว่างการเรียนที่ RMIT

เรียนรู้การทำงานระหว่างเรียน

JobShop เป็นแผนกที่สนับสนุนนักศึกษาทางด้านอาชีพ โดยนักศึกษาจะได้เรียนรู้จากผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมต่าง ๆ ตลอดระยะเวลาศึกษา นั่นคือ มหาวิทยาลัยจะเชิญผู้เชี่ยวชาญในด้านที่เกี่ยวข้องมาเป็นวิทยากรเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และแชร์ประสบการณ์การทำงาน รวมถึงข้อคิดให้กับนักศึกษารุ่นใหม่

การฝึกปฏิบัติและทำโปรเจค

นักศึกษาจะได้มีโอกาสได้ร่วมทำงานและทำโปรเจคกับบริษัทชั้นนำหรือผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมเพื่อให้นักศึกษาได้มีประสบการณ์การทำงานแบบ professional รวมถึงได้ความคิดเห็นและคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญในวงการโดยตรง

การฝึกงานระหว่างเรียน

นักศึกษาจะได้มีโอกาสฝึกงานในประเทศออสเตรเลียหรือประเทศของผู้เรียน เช่น นักศึกษาไทยมาเรียนต่อ RMIT ที่เมลเบิร์นและต้องการเดินทางเพื่อไปฝึกงานที่ประเทศไทย ทางมหาวิทยาลัยสามารถให้ข้อมูลและคำแนะนำ รวมถึงรายชื่อพันธมิตรของมหาวิทยาลัยที่มีในประเทศไทยกับนักศึกษาเพื่อนัดสัมภาษณ์ฝึกงานได้

การเรียนการสอนปี 2021 ในสถานการณ์ COVID-19 จะเป็นอย่างไร

ปัจจุบัน พรมแดนประเทศออสเตรเลียยังคงปิดอยู่เนื่องจากสถานการณ์โควิด19 ดังนั้น การเรียนการสอนรอบ February 2021 จะยังคงเป็นรูปแบบออนไลน์ แต่ทางมหาวิทยาลัยได้วางแผนการเรียนการสอนแบบ hybrid คือการเรียนที่แคมปัสที่ออสเตรเลียและการเรียนออนไลน์ไว้ด้วยเช่นกัน ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับสถานการณ์โควิดและทางรัฐบาลออสเตรเลียว่าจะพร้อมเปิดพรมแดนให้นักศึกษาต่างชาติได้เดินทางเข้าประเทศเมื่อไหร่  อย่างไรก็ตาม หากทางรัฐเปิดพรมแดนและอนุญาตให้นักศึกษาต่างชาติเดินทางไปเรียนที่ออสเตรเลียได้ การเรียนที่แคมปัส เช่น การเข้าฟังบรรยาย lecture, tutorials workshop หรือการเข้าห้องแล็บ มหาวิทยาลัยจะจัดห้องเรียนให้มีการเว้นระยะทางสังคม (social distancing) เพื่อความปลอดภัยของนักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัย

ทุนการศึกษาจาก RMIT

RMIT มีทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาต่างชาติประจำปีการศึกษา 2021 ได้แก่

Academic Excellence Scholarship

ทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาต่างชาติที่มาจากประเทศในภูมิภาค Southeast Asia และสมัครเรียนปริญญาตรีหรือปริญญาโทรอบ Semester 1 ปี 2021 โดยมอบทุนสนับสนุนมูลค่า AUD10,000

STEMM Merit Scholarship for Southeast Asia

ทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาต่างชาติที่มาจากประเทศในภูมิภาค Southeast Asia และสมัครเรียนหลักสูตรในคณะวิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ สุขภาพและวิทยาศาสตร์ชีวการแพทย์รอบ Semester 1 ปี 2021 โดยมอบทุนสนับสนุนมูลค่า AUD10,000

ชมวิดีโอแนะนำมหาวิทยาลัย RMIT

สนใจเรียนต่อ RMIT University สอบถามข้อมูลและสมัครเรียนได้กับทีมงาน Insight Education Consulting ตัวแทนมหาวิทยาลัยอย่างเป็นทางการ
บริการเรียนต่อ Australia ครบทุกขั้นตอนโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น

Line: @insightedu (มี @ ข้างหน้า)
โทร. 02 236 7222
หรือให้ที่ปรึกษาของอินไซท์ติดต่อกลับโดยตรง คลิกกรอกข้อมูล

ติดตามข่าวสารเรียนต่อประเทศออสเตรเลีย

บทความอื่นๆ ที่น่าสนใจ