บทความเรียนต่อ / เรียนต่อวิทยาศาสตร์ชีววิทยา (Biological Sciences) ที่ออสเตรเลีย

เรียนต่อวิทยาศาสตร์ชีววิทยา (Biological Sciences) ที่ออสเตรเลีย

ชีววิทยาเป็นการศึกษาเกี่ยวกับการมีชีวิตและสิ่งมีชีวิต รวมถึงต้องมีความรู้และความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาทั่วไป เช่น กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา พฤกษศาสตร์ ชีวเคมี วิทยาศาสตร์ชีวการแพทย์ ชีวฟิสิกส์ เซลล์ชีววิทยา นิเวศวิทยา และชีววิทยาวิวัฒนาการ เป็นต้น การศึกษาหลักสูตรนี้จะมีเนื้อหาที่กว้างและครอบคลุมหลายวิชา เหมาะกับคนที่สนใจเกี่ยวกับการมีชีวิตและกระบวนการที่อยู่เบื้องหลังของการมีชีวิต นอกจากนี้ ยังสามารถเลือกเรียนวิชาเฉพาะด้านได้เช่นกัน เช่น ความหลากหลายทางชีวภาพ สิ่งแวดล้อมและนิเวศวิทยา และการเกิดโรคของมนุษย์


การศึกษาต่อด้าน Biological Science คุณจะต้องมีความรู้พื้นฐานทางวิทยาศาสตร์อย่างชีววิทยาและเคมีจากระดับมัธยมศึกษามาก่อน เพราะในระดับปริญญาคุณจะได้เรียนปฏิบัติจริงในห้องแล็บมากขึ้นและเรียนทฤษฎีในห้องบรรยาย สำหรับโอกาสในการทำงานภาคสนามนั้นจะขึ้นอยู่กับหลักสูตรที่คุณเลือกเรียน

ตัวอย่างรายชื่อของหลักสูตรวิทยาศาสตร์ชีววิทยา (Biological Sciences) ที่ประเทศออสเตรเลีย

หลักสูตรปริญญาตรี
 • Bachelor of Biomedicine – The University of Melbourne
 • Bachelor of Science – The University of Melbourne
 • Bachelor of Science (Zoology) _ The University of Queensland
 • Bachelor of Veterinary Biology – The University of Sydney
 • Bachelor of Engineering Honours (Biomedical Engineering) – The University of Sydney
 • Bachelor of Science (Plant Sciences) – Monash University
 • Bachelor of Genetics – Australian National University
 • Bachelor of Science (Wildlife Conservation Biology) – The University of Adelaide
 • Bachelor of Science in Molecular and Cell Biology – James Cook University
 • Bachelor of Biomedical Science – The University of Newcastle, Australia
 • Bachelor of Science – Deakin University
 • Bachelor of Biomolecular Science – Griffith University
 • Bachelor of Science (Biological Sciences) – Queensland University of Technology
 • Bachelor of Marine Biology – University of Tasmania
 • หลักสูตรปริญญาโท
 • Master of Biotechnology – The University of Melbourne
 • Masters in Medical Science – James Cook University
 • Masters of Biomedical and Health Sciences – Monash University
 • Master of Science (Advanced) in Quantitative Biology and Bioinformatics – Australian National University
 • Master of Bioethics – The University of Sydney
 • Master of Conservation Biology – The University of Queensland
 • เรียนจบวิทยาศาสตร์ชีววิทยา (Biological Sciences) สามารถทำงานอะไรได้บ้าง

 • Academic Researcher
 • Higher Education Lecturer
 • Medical Research
 • Biologist
 • Pharmaceutical Scientist
 • Forensic Biologist
 • Neuroscientist
 • Geneticist
 • Physiologist
 • Sports Scientist
 • Biotechnologist
 • MicroBiologist
 • Scientific Laboratory Technician
 • นักเรียนปริญญาตรีที่เรียนจบวิทยาศาสตร์ชีววิทยาหลายคนเลือกที่จะเรียนต่อในระดับปริญญาโท ซึ่งจะเน้นเรียนสาขาวิชาที่สนใจและได้ทำการวิจัยมากขึ้น รวมถึงมีโอกาสเป็นนักวิชาการหรืออาจารย์มหาวิทยาลัย ส่วนหัวข้อวิจัยจะเป็นแนวการวิจัยทางวิชาการหรืองานวิจัยในอุตสาหกรรม เช่น การวิจัยอุตสาหกรรมเวชภัณฑ์ การวิจัยบทบาทความสำคัญของพันธุศาสตร์ทางการเกษตรและวิทยาศาสตร์การอาหาร หรือการวิจัยทางระบาดวิทยาและไวรัสวิทยาที่กำลังแพร่กระจายอย่างโควิด-19

  ปริญญาของหลักสูตรไม่เพียงแต่จะทำให้คุณได้ทำงานในอุตสาหกรรมที่หลากหลาย แต่ทักษะและความรู้ที่ได้ยังทำให้คุณมีโอกาสได้ทำการวิจัยที่น่าตื่นเต้นและได้ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในการวิจัยอีกด้วย เช่น เทคโนโลยีชีวภาพ ซึ่งเป็นสาขาวิชาที่เรียนเนื้อหากว้างแต่โอกาสในการทำงานนั้นเป็นที่ต้องการในอนาคต

  รายชื่อมหาวิทยาลัยชั้นนำในออสเตรเลียที่มีชื่อเสียงด้านวิทยาศาสตร์ชีววิทยา (Biological Sciences)

  อ้างอิงการจัดอันดับมหาวิทยาลัยจาก QS World University Rankings by Subjects 2021


  สนใจเรียนต่อด้าน Biological Sciences ที่ออสเตรเลีย สอบถามข้อมูลและสมัครเรียนได้กับทีมงาน Insight Education Consulting ตัวแทนมหาวิทยาลัยชั้นนำของออสเตรเลียอย่างเป็นทางการ เรายินดีบริการและดูแลเรื่องเรียนต่อ Australia ครบทุกขั้นตอนฟรี
  LINE official account: @insightedu 
  โทร. 086 378 6079 
  กรอกแบบฟอร์มเพื่อให้ทีมงานอินไซท์ติดต่อกลับโดยตรง คลิกกรอกข้อมูล

  ติดตามข่าวสารเรียนต่อประเทศออสเตรเลีย

  บทความอื่นๆ ที่น่าสนใจ