บทความเรียนต่อ เรียนต่อ Business & Management ที่ออสเตรเลีย

เรียนต่อ Business & Management ที่ออสเตรเลีย

Metropolitan area, Tower block, Daytime, City, Urban area, Skyscraper, Metropolis, Commercial building, Real estate, Building, Line, Facade, Cityscape, Landmark, Mixed-use, Azure, Downtown, Parallel, Condominium, Human settlement, Building, office building, Stock photography, Office

บริหารธุรกิจเป็นหลักสูตรที่นักศึกษาต่างชาตินิยมเลือกเรียนต่อกันมากในแต่ละปี โดยเฉพาะหลักสูตรปริญญาโทบริหารธุรกิจและการจัดการ ซึ่งเป็นหลักสูตรจะเกี่ยวข้องกับการจัดการ การวางแผน การตรวจสอบ การดำเนินงาน การบริหารจัดการทางการเงิน ระเบียบข้อบังคับของการประชุม การพัฒนากลยุทธ์และศักยภาพของธุรกิจ ดังนั้นนักบริหารที่ดีจะต้องมีทักษะหลากหลายและเป็นส่วนหนึ่งของทีม หลักสูตรบริหารธุรกิจและการจัดการจะครอบคลุมเนื้อหาหลายวิชา  เช่น การตลาด การบัญชี เศรษฐศาสตร์ การจัดการ การเป็นผู้ประกอบการ และกฎหมาย ดังนั้นนักศึกษาจะได้ศึกษาทฤษฎีและกรณีศึกษามากมายเพื่อช่วยให้นักศึกษามีความพร้อมในการเป็นผู้นำธุรกิจที่มีประสิทธิภาพ เป็นผู้บริหารจัดการทรัพยากรและบุคลากรของบริษัท

หลักสูตรปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยออสเตรเลียส่วนใหญ่จะเป็นหลักสูตรพาณิชย์ศาสตร์ (Bachelor of Commerce) โดยหลักสูตรออกแบบมาเพื่อรวมทักษะการจัดการต่าง ๆ เข้าด้วยกันกับเนื้อหาทางธุรกิจและวิชาที่เกี่ยวข้อง เช่น การบริหารทรัพยากรมนุษย์ การตลาด หรือการบัญชี เป็นต้น นอกจากนี้ ระหว่างเรียนนักศึกษาจะได้ประสบการณ์ทำงานผ่าน work placement หรือการฝึกงาน รวมถึงยังมีโอกาสสร้างเครือข่ายกับบุคคลในวงการธุรกิจอีกด้วย

หลังจากเรียนจบด้าน Business & Management แล้ว สามารถทำงานอะไรได้บ้าง

นักศึกษาที่เลือกเรียนหลักสูตรนี้มีทางเลือกในการประกอบอาชีพมากมายเพราะมีคุณสมบัติและทักษะด้านการบริหารธุรกิจและการจัดการ ไม่ว่าจะเป็นการให้คำปรึกษา ทำงานธุรกิจค้าปลีกและการขาย งานบันเทิงและสื่อ การตลาดและการโฆษณา หรือการบริหารทรัพยากรบุคคล ตัวอย่างเช่น

 • Manager / Supervisor
 • Executive
 • Project Manager
 • Management Consultant
 • Entrepreneur
 • Business Development Manager
 • Finance Manager
 • General Manager
 • Operations Manager
 • Product Manager
 • Team Leader
 • Human Resource Managers เป็นต้น

รายชื่อมหาวิทยาลัยชั้นนำในออสเตรเลียที่มีชื่อเสียงด้าน Business & Management

 

อ้างอิงการจัดอันดับของ QS World University Rankings by Subject 2020

สนใจเรียนต่อ Business & Management ที่ประเทศออสเตรเลีย สอบถามข้อมูลมหาวิทยาลัย เกณฑ์การรับสมัคร และสมัครเรียนต่อได้กับทีมงาน Insight Education Consulting ตัวแทนมหาวิทยาลัยชั้นนำในประเทศออสเตรเลียอย่างเป็นทางการ บริการเรียนต่อ Australia ครบทุกขั้นตอนฟรี

Line: @insightedu (มี @ ข้างหน้า) 
โทร. 02 236 7222
หรือกรอกแบบฟอร์มเพื่อให้ทีมงานอินไซท์ติดต่อกลับ คลิก

ติดตามข่าวสารเรียนต่อประเทศออสเตรเลีย

บทความอื่นๆ ที่น่าสนใจ