บทความเรียนต่อ / 3 ข้อที่เด็ก (มองหา) ทุนออสเตรเลียควรรู้

เรียนปริญญาตรีที่ University of Melbourne มหาวิทยาลัยอันดับ 1 ของออสเตรเลีย

Arch, Architecture, Building, Arcade, Facade, University of Melbourne, University of Melbourne, Victoria University, RMIT University, University, Student

สวัสดีค่ะ ดิฉัน Claire Bingley เป็น Reginal Manager ของมหาวิทยาลัยเมลเบิร์นที่ดูแลนักเรียนในประเทศไทยนะคะ การสัมมนาครั้งนี้เราจะได้ทราบข้อมูลมหาวิทยาลัยโดยรวมและการศึกษาต่อระดับปริญญาตรีที่เมลเบิร์นค่ะ

ทำความรู้มหาวิทยาลัยเมลเบิร์นกันก่อน

มหาวิทยาลัยเมลเบิร์นก่อตั้งเมื่อปี 1893 ปัจจุบัน (ปี 2563) มหาวิทยาลัยเมลเบิร์นได้รับการจัดอันดับให้เป็น “อันดับ 1 ในออสเตรเลีย” และ “อันดับ 32 ของโลก” เราภูมิใจมากกับการจัดอันดับในระดับประเทศและระดับนานาชาติ เมลเบิร์นมีชุมชนนักเรียนต่างชาติที่ค่อนข้างใหญ่ ปัจจุบันเรามีนักศึกษาประมาณ 65,000 คนที่กำลังศึกษาอยู่ที่วิทยาเขต Parkville นอกจากนี้ยังมีบุคลากรทางวิชาการและวิชาชีพประมาณ 10,000 คนเช่นกัน ดังนั้นจึงเมลเบิร์นจึงเป็นชุมชนที่ค่อนข้างใหญ่ทีเดียวค่ะ

มหาวิทยาลัยเมลเบิร์นมีความหลากหลายทางวัฒนธรรม ดังนั้นมหาวิทยาลัยเมลเบิร์นจึงสะท้อนให้เห็นอย่างชัดเจนว่าเมืองเมลเบิร์นเป็นอย่างไร ผู้คนที่อาศัยในเมลเบิร์นประมาณ 50% เป็นคนต่างชาติ และประมาณ 42% ของนักเรียนเมลเบิร์นเป็นนักเรียนต่างชาติที่มาจากกว่า 130 ประเทศทั่วโลกค่ะ ที่นี่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรมและสังคม ไม่ว่าจะเป็นห้องเรียน กิจกรรมของมหาวิทยาลัย ชมรมและคลับต่าง ๆ ในมหาวิทยาลัย ไปจนถึงไลฟ์สไตล์ของผู้คน เทศกาล และกิจกรรมทางวัฒนธรรม การมาเรียนที่เมลเบิร์นทำให้นักศึกษาได้รับประสบการณ์และสัมผัสความเป็นนานาชาติอย่างแท้จริงค่ะ

การจัดอันดับของมหาวิทยาลัยเมลเบิร์น

การจัดอันดับมหาวิทยาลัยที่สำคัญที่สุดและฉันมีความภูมิใจกับมหาวิทยาลัยเมลเบิร์นมาก คือ “การจัดอันดับความสามารถในการจ้างงานของบัณฑิต (Graduate Employability Ranking)” เหตุผลส่วนใหญ่ของชนักเรียนที่ตัดสินใจเรียนต่อคือการได้รับและพัฒนาทักษะและความรู้ที่จะช่วยให้นักศึกษาก้าวไปเข้าสู่อาชีพที่ใช่และได้รับเงินเดือนที่เหมาะสม

การจัดอันดับ Graduate Employability แสดงให้เห็นว่ามหาวิทยาลัยเมลเบิร์นมีการเตรียมตัวนักศึกษาของเราให้พร้อมกับชีวิตและความสำเร็จทางด้านอาชีพหลังเรียนจบ นั่นคือ นักศึกษาไม่เพียงแต่จะได้ความรู้และทักษะที่สำคัญสำหรับการทำงาน แต่ยังได้ connection กับพันธมิตรในอุตสาหกรรมที่นักศึกษามองหาด้วย

นักศึกษาที่ประสบความสำเร็จของเราจะมีให้ความสำคัญกับ study-life balance เช่น การมีส่วนร่วมกับกิจกรรมของมหาวิทยาลัย การเป็นอาสาสมัคร การพบปะกับเพื่อนร่วมสถาบันและศิษย์เก่า การฝึกงาน และการทำงานพิเศษเพื่อประสบการณ์เพิ่มเติม นอกจากนี้ นักเรียนของเราหลายคนได้รับการจ้างงานจากบริษัทชั้นนำก่อนที่พวกเขาจะเรียนจบ ซึ่งเป็นความสำเร็จที่เราภูมิใจมาก

Pedestrian, Tourism, Tree, Leisure, Recreation, Walking, Architecture, Plant, Building, University of Melbourne, University

โครงสร้างหลักสูตรของ University of Melbourne

โครงสร้างหลักสูตรของเรามีความเป็นสากลมากและมีความสอดคล้องกับมหาวิทยาลัยชั้นนำทั่วโลก เราเปิดสอนหลักสูตรปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก

หลักสูตรระดับปริญญาตรี

หลักสูตรระดับปริญญาตรีจะใช้ระยะเวลาเรียนทั้งหมด 3 ปี หลักสูตรปริญญาตรีของเมลเบิร์นอาจจะดูไม่ได้มีมากนัก แต่เรามีสาขาวิชาที่หลากหลายตอบโจทย์ความต้องการของนักศึกษา ตัวอย่าง นักศึกษาต้องการเรียนด้านจิตวิทยา ซึ่งวิชาจิตวิทยาจะอยู่ใน Bachelor of Arts และ Bachelor of Biomedicine หรืออย่าง Computer Science, Computing, Data Science และ Engineering ซึ่งเป็นสาขาที่นักศึกษานิยมเรียนต่อกันมาก สาขาวิชาเหล่านี้จะอยู่ใน Bachelor of Science

อย่างไรก็ตาม รายชื่อวิชาเลือกเสรีและสาขาวิชาจะขึ้นอยู่กับหลักสูตรที่นักศึกษาเลือกเรียน โดยนักศึกษาจะต้องเลือกวิชาเอกอย่างน้อย 1 วิชา  นอกจากนี้ เรายังมี Double Degree ที่นักศึกษาสามารถเรียนได้ 2 สาขา หลักสูตรที่มี double degree คือหลักสูตรที่มีดอกจัน * ต่อท้าย นั่น Arts, Commerce and Design

หลักสูตรปริญญาตรี

สำหรับหลักสูตรวิศวกรรมที่เมลเบิร์นเป็นหลักสูตรห้าปี ส่วนปริญญาโทสาขานี้สามารถเรียนกับต่างสาขาอย่างธุรกิจได้ ซึ่งการเรียนแบบนี้ได้รับความนิยมมากเพราะเป็นวิชาที่ช่วยเสริมความรู้กันเป็นอย่างดี ทำให้นักศึกษามีโอกาสได้รับการจ้างงานที่เกี่ยวข้องและใช้ทักษะทางธุรกิจได้ เช่น การจัดการ การเงิน และการจัดการทรัพยากรมนุษย์

มหาวิทยาลัยเมลเบิร์นจะไม่มีการรับตรง (direct entry) สำหรับหลักสูตร Medicine ดังนั้นนักศึกษาสามารถเรียนหลักสูตร Medicine หรือ Science และเลือกวิชาเอก Health Science ได้

สาขาสุดท้ายที่อยากจะเน้นคือสาขาจิตวิทยา (Psychology)  จิตวิทยาเป็นสาขาที่เริ่มได้รับความนิยมมากขึ้น  เหตุผลหลักที่นักศึกษาเรียนต่อสาขานี้ คือพวกเขาต้องการที่จะนำทักษะและความรู้ที่ได้ไปใช้กับอาชีพหรือธุรกิจประเภทอื่น และอีกเหตุผลหนึ่งคือนักศึกษาต้องการเรียนจิตวิทยากับวิชาอื่น เช่น การตลาดและการโฆษณาเพื่อทำความเข้าใจพฤติกรรมของผู้บริโภค เป็นต้น

 

การรับสมัครเรียนต่อระดับปริญญาตรี

เกณฑ์การรับสมัครปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยเมลเบิร์นนั้นจะพิจารณาผลการเรียนของผู้สมัครเป็นหลัก หากนักเรียนได้รับคะแนน IB , A-level หรือ GPA ตามที่แสดงในตารางด้านล่าง นักเรียนสามารถเข้าเรียนที่มหาวิทยาลัยเมลเบิร์นได้

Text, Product, Font, Line, Number, University of Melbourne, National University of Singapore, University of Melbourne

เกณฑ์การรับสมัครปริญญาตรีสำหรับนักเรียนต่างชาติ

ส่วนตารางนี้จะเป็นคะแนนวัดความรู้ภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาต่างชาติที่ใช้ในการสมัครเรียนต่อปริญญาตรีที่มหาวิทยาลัยเมลเบิร์น

Text, Font, Line, University of Melbourne, Hazard

Admission – English language for international students

กรณีที่คุณมีคะแนนไม่ผ่านตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนดเล็กน้อย  มหาวิทยาลัยเมลเบิร์นมีโปรแกรม Pathway ที่เรียกว่า “Trinity College Foundation Studies (TCFS)” นักเรียนจะเรียนหลักสูตรนี้ที่สถาบัน Trinity College ซึ่งตั้งอยู่ในวิทยาเขต Parkville ใจกลางเมืองเมลเบิร์น หลักสูตร TCFS เป็นหลักสูตรที่จะช่วยปูพื้นฐานความรู้และทักษะที่ต้องใช้ในการเรียนต่อระดับมหาวิทยาลัยให้กับนักเรียนต่างชาติเป็นอย่างดี โดยหลักสูตรนี้ นักเรียนจะเรียน 5 วิชา และจะใช้เวลาระหว่าง 7 ถึง 12 เดือน ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติของผู้เรียน 

หลักสูตร Trinity College Foundation Studies ของ Trinity College เป็นหลักสูตรที่การันตีการเข้าเรียนต่อปริญญาตรีในมหาวิทยาลัยเมลเบิร์น หากนักเรียนได้สอบได้คะแนนขั้นต่ำตามที่สถาบันกำหนด

Text, Product, Line, Font, University of Melbourne, Textbook

TCFS หลักสูตรที่การรันตีการเรียนปริญญาตรีที่ University of Melbourne

สนใจเรียนหลักสูตร foundation ที่ Trinity College เพื่อเข้าเรียนต่อมหาวิทยาลัยเมลเบิร์น สอบถามข้อมูลและสมัครเรียนผ่านทาง Insight Education Consulting ตัวแทนสถาบัน Trinity College อย่างเป็นทางการ บริการทุกขั้นตอนฟรี Add Line: @insightedu หรือโทรสอบถาม 02 236 7222

อย่างที่บอกไปแล้วว่าการรับสมัครเรียนของมหาวิทยาลัยเมลเบิร์นนั้นจะพิจารณาผลการเรียนของผู้สมัครเป็นหลัก ผู้สมัครจึงไม่ต้องยื่น essay ผลสอบอื่น ๆ เพิ่มเติม หรือจดหมายแนะนำตัว เพราะการรับเข้าเรียนของผู้สมัครจะขึ้นอยู่กับเกรดเฉลี่ยปีสุดท้าย (GPA), คะแนน IB หรือคะแนน A-level

ทุนการศึกษา

ทางมหาวิทยาลัยยังมีทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนต่างชาติ โดยทุนการศึกษาของเมลเบิร์นจะมอบกับนักเรียนที่มีผลการเรียนดี โดยไม่มีเงื่อนไขอื่นเพิ่มเติม เรามีทุนการศึกษาของคณะโดยเฉพาะสำหรับ Bachelor of Commerce และ Bachelor of Arts และนักเรียนไม่จำเป็นต้องสมัครรับทุนการศึกษาแยกต่างหาก เพราะนักเรียนจะรับการพิจารณาทุนโดยอัตโนมัติ

ตัวอย่างทุนการศึกษา

  • ทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนที่มีผลการเรียนดี
  • ทุนส่วนลดค่าเล่าเรียน 100%
  • ทุนส่วนลดค่าเล่าเรียน 50%
  • ทุนให้เปล่ามูลค่า AUD 10,000
  • ทุนการศึกษาของคณะ
  • ทุนส่วนลดที่พัก


ค้นหาทุนการศึกษาทั้งหมดของมหาวิทยาลัยเมลเบิร์น
คลิกที่นี่

ค่าเล่าเรียน

ค่าเล่าเรียนของมหาวิทยาลัยเมลเบิร์นจะอยู่ระหว่าง AUD$ 30,112 – AUD$ 61,096 ต่อปี (เช่น ค่าเล่าเรียนของ Bachelor of Commerce ในปี 2020 จะอยู่ระหว่าง AUD$ 41,840 – AUD$ 44,756 ต่อปี)

หอพักนักศึกษา

ในแต่ละปีมีนักเรียนไทยเดินทางมาเรียนที่เมลเบิร์นเป็นจำนวนมาก เราขอแนะนำให้นักศึกษาจองที่พักนักศึกษาล่วงหน้า ซึ่งการสมัครหอพักนักศึกษาผู้สมัครไม่จำเป็นต้องได้ offer จากทางมหาวิทยาลัยก่อน  เมืองเมลเบิร์นมีผู้ให้บริการหอพักนักศึกษาหลายประเภท เช่น หอพักของมหาวิทยาลัย หรือหอพักเอกชนที่มีนักเรียนของมหาวิทยาลัยต่าง ๆ พักอยู่

Text, Font, Line, University of Melbourne, ห้างหุ้นส่วนสามัญทิคเก็ตแพลนทัวร์

นักเรียนควรลิสต์รายชื่อหอพักนักศึกษาที่ต้องการและควรพิจารณางบประมาณที่เหมาะสม ประเภทของที่พักก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ไม่ควรข้ามและควรเลือกให้เหมาะกับตัวเรา ควรถามตัวเองว่าเราอยากได้ห้องพักแบบส่วนตัวหรือแบบแชร์สิ่งอำนวยความสะดวกร่วมกับนักเรียนคนอื่น หอพักที่แชร์ส่วนกลางมีข้อดีคือช่วยลดค่าใช้จ่ายได้ จากนั้นอย่าลืมคำนึงถึงระยะทางว่าอยากพักใกล้กับมหาวิทยาลัยหรือไกลออกไปอีก ที่พักส่วนใหญ่จะห่างจากมหาวิทยาลัยประมาณ 5 – 15 นาที  นักเรียนชั้นปีที่ 1 ที่มาเมลเบิร์นเป็นครั้งแรกมักจะเลือกหอพักของมหาวิทยาลัย ส่วนนักเรียนชั้นปีที่ 2 หรือ ชั้นปีที่ 3 บางคนเลือกที่จะพักห่างออกไปเล็กน้อยเพื่อลดค่าใช้จ่ายที่พัก รวมถึงทำความคุ้นเคยกับเมืองเมลเบิร์นและระบบขนส่งสาธารณะ

สิ่งสุดท้ายที่นักเรียนควรพิจารณาคือการบริการอื่น ๆ เพิ่มเติมของหอพัก เช่น มื้ออาหาร การสนับสนุนด้านวิชาการ และกิจกรรมต่าง ๆ  ความแตกต่างของหอพักมหาวิทยาลัยเมลเบิร์นและหอพักอื่นคือ การบริการอาหาร  หอพักนักเรียนของมหาวิทยาลัยบางแห่งมีบริการอาหาร 3 มื้อต่อวันทุกวัน นักเรียนจะได้ทานอาหารร่วมกับนักเรียนคนอื่น ๆ ในห้องอาหาร ภาพด้านล่างคือ Ormond College หนึ่งในหอพักนักเรียนของมหาวิทยาลัยซึ่งดูคล้ายกับฮอกวอตส์เลย

Landmark, Building, Property, Architecture, Town, City, Tree, College, Urban area, Estate, Church, House, Stately home, University, Campus, Facade, University of Melbourne, University of Melbourne, Ormond College, The University of Queensland, Monash University, Berwick Campus, CQUniversity Rockhampton North, University, Student, College

Ormond College, Residential College of the University of Melbourne

อย่างไรก็ตาม อย่าลืมวางแผนในการเลือกและจองหอพักล่วงหน้าก่อนเริ่มเรียนในรอบกุมภาพันธ์เพราะเป็นรอบ intake หลักที่นักศึกษามาเรียนกันเยอะมาก  ต้องการคำแนะนำและหาหอพักนักเรียนที่เมลเบิร์น ติดต่อทีมงาน Insight Education Consulting แอดไลน์ @insightedu (มี @ ข้างหน้า) หรือโทรสอบถาม 02 236 7222

ที่เมลเบิร์นมีสมาคมนักเรียนไทย (Thai Student Association) ที่นักเรียนจะพบปะพูดคุยและทำกิจกรรมกับรุ่นพี่รุ่นน้องและเพื่อนคนไทยด้วยกัน สามารถติดตามข่าวสารและกิจกรรมต่าง ๆ ได้ทาง Facebook และ Instagram ของสมาคมนักเรียนไทยได้ตามด้านล่างนี้ค่ะ

Facebook: www.facebook.com/tsaunimelb
Instagram: @tsa_unimelb

 

สนใจเรียนที่มหาวิทยาลัยเมลเบิร์น สอบถามข้อมูลและคำแนะนำได้กับพี่ทีมงานของ Insight Education Consulting ตัวแทนของมหาวิทยาลัยเมลเบิร์นอย่างเป็นทางการ บริการเรียนต่อ Australia ครบทุกขั้นตอนโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น

Line: @insightedu (มี @ ข้างหน้า)
โทร. 02 236 7222
หรือให้ที่ปรึกษาของอินไซท์ติดต่อกลับโดยตรง คลิกกรอกข้อมูล 

 

ติดตามข่าวสารเรียนต่อประเทศออสเตรเลีย

Facebook: Insight Education Consulting
Twitter: @insightedu
Instagram: @insighteduthailand
YouTube: insightstudyaus

 

บทความอื่นๆ ที่น่าสนใจ