บทความเรียนต่อ เรียนต่อปริญญาเอกที่ออสเตรเลีย

เรียนต่อปริญญาเอกที่ออสเตรเลีย

Product, Electronic device, Display device, Office equipment, Technology, Gadget, Laptop part, Flat panel display, Computer hardware, Laptop, Computer accessory, Space bar, Output device, Touchpad, Computer, Font, Laptop accessory, Input device, Netbook, Personal computer, Philo, Digital marketing, Marketing, Marketing strategy, Business

หลักสูตรวิจัย (Research-based degrees) ของมหาวิทยาลัยในออสเตรเลีย มีรูปแบบการรับสมัคร และวิธีการเรียน แตกต่างจากระดับปริญญาตรีและระดับปริญญาโทแบบ Coursework

PhD ย่อมาจาก Doctor of Philosophy หรือ หลักสูตรปริญญาเอก เป็นระดับการศึกษาสูงสุดในมหาวิทยาลัย โดยรูปแบบการเรียนเน้นทำวิจัยเป็นหลัก โดยนักศึกษาต้องเป็นผู้กำหนดหัวข้องานวิจัยและศึกษาด้วยตนเอง

การศึกษาในระดับปริญญาเอกมีโครงสร้างรูปแบบดังต่อไปนี้

  • การทบทวนวรรณกรรม (Literature Review) – การเขียนสรุปบทความภาพรวม โดยเน้นการอธิบายเกี่ยวกับการวิจัยหรือความรู้ในหัวข้อเดียวกันหรือใกล้เคียง และเป็นส่วนที่ต้องเปิดเผยต่อสาธารณะ
  • งานวิจัยต้นฉบบับ (Original Research) – การทำงานวิจัยและรวบรวมผลลัพธ์ของการศึกษาวิจัย
  • การสร้างวิทยานิพนธ์ (Forming a thesis) – การกำหนดข้อโต้แย้งโดยอ้างอิงจากความคิดและผลลัพธ์จากการวิจัยของนักศึกษา
  • เขียนวิทยานิพนธ์ (Writing up a thesis) – รวบรวมผลลัพธ์ทางความคิดและข้อมูลเชิงลึกในวิทยานิพนธ์แบบเป็นทางการ
  • การสอบป้องกัน หรือที่เรียกว่า defend เป็นการสอบปากเปล่าต่อหน้าคณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญ
Publication, Hand, Nail, Shelf, Learning, Book, Reading, Stationery, Paper product, Education, Shelving, Paper, Bookcase, Document, SAT, International English Language Testing System, ACT, Teaching English as a second or foreign language, Test, Education

ขั้นตอนการสมัครเรียนปริญญาเอก มีความแตกต่างจากหลักสูตรการเรียนแบบ Coursework ผู้สมัครเรียนจะต้องจบระดับ ปริญญาตรีและปริญญาโทที่เกี่ยวข้อง (ด้วยผลการเรียนที่ผ่านเกณฑ์ในการรับสมัคร) แสดงผลสอบภาษาอังกฤษ ผลงานวิจัยที่ผ่านมา โครงร่างงานวิจัย (Research Proposal) นอกจากนี้ สิ่งที่สำคัญคือการระบุอาจารย์ที่ปรึกษาสำหรับการทำวิจัย เมื่อได้อาจารย์ที่ปรึกษางานวิจัยแล้วจึงจะสามารถส่งใบสมัครเรียนได้ต่อไป

อาจารย์ที่ปรึกษาถือว่าสำคัญมาก ผู้สมัครจะต้องทำงานร่วมกับอาจารย์ที่ปรึกษาเป็นระยะเวลาประมาณอย่างน้อย 3-4 ปี (หากได้รับการตอบรับเข้าเรียน) จึงควรศึกษาข้อมูล ความรู้ ความถนัด และความชำนาญของอาจารย์ที่ปรึกษา ให้ดีว่าตรงกับหัวข้องานวิจัยที่ผู้สมัครสนใจจะทำหรือไม่

Ear, Arm, Product, Electronic device, Hand, Bookcase, Table, Laptop part, Technology, Office equipment, Shelf, Laptop, Fashion accessory, Interaction, Collaboration, Sharing, Chair, Computer, Desk, Personal computer hardware, Fusion3, Interactive whiteboard, Teacher, Teaching method, Student

รายการเอกสารการสมัครเรียน คลิกที่นี่  

รายชื่อมหาวิทยาลัยและเว็บไซต์สำหรับหลักสูตรปริญญาเอกที่ประเทศออสเตรเลีย

รายชื่อมหาวิทยาลัยหลักสูตรปริญญาเอกรายละเอียดการสมัครเรียน
Australian National University, Go8LinkLink
Australian Catholic UniversityLinkLink
Bond UniversityLinkLink
CQUniversityLinkLink
Curtin UniversityLinkLink
Deakin UniversityLinkLink
Griffith UniversityLinkLink
James Cook UniversityLinkLink
La Trobe UniversityLinkLink
Macquarie UniversityLinkLink
Monash University, Go8LinkLink
Murdoch UniversityLinkLink
Queensland University of TechnologyLinkLink
RMIT UniversityLinkLink
Swinburne University of TechnologyLinkLink
University of Adelaide, Go8LinkLink
University of CanberraLinkLink
University of Melbourne, Go8LinkLink
UNSW Sydney, Go8LinkLink
University of NewcastleLinkLink
University of Queensland, Go8LinkLink
University of Sydney, Go8LinkLink
University of TasmaniaLinkLink
University of Technology, SydneyLinkLink
University of Western Australia, Go8LinkLink
Victoria UniversityLinkLink

วางแผนเรียนต่อปริญญาที่ออสเตรเลีย สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมและรับคำแนะนำได้กับทีมงาน Insight Education Consulting

ผู้เชี่ยวชาญด้านเรียนต่อประเทศออสเตรเลียมา 30 ปี ยินดีให้บริการครบทุกขั้นตอนฟรี

Line: @insightedu (มี @ ข้างหน้า)
โทร. 02 236 7222
หรือให้ที่ปรึกษาของอินไซท์ติดต่อกลับโดยตรง คลิกกรอกข้อมูล

ติดตามข่าวสารเรียนต่อประเทศออสเตรเลีย

บทความอื่นๆ ที่น่าสนใจ