บทความเรียนต่อ /การจัดอันดับมหาวิทยาลัยสำคัญอย่างไร

การจัดอันดับมหาวิทยาลัยสำคัญอย่างไร

ตารางการจัดอันดับมหาวิทยาลัยมีหลายสถาบันและแต่ละสถาบันมีการตีพิมพ์การจัดมหาวิทยาลัยทั่วโลกทุกปี แต่น้อง ๆ รู้หรือไม่ว่าการจัดอันดับมหาวิทยาลัยมีของสถาบันอะไรบ้าง แต่ละสถาบันใช้วิธีการประเมินอะไร แล้วมีประโยชน์อย่างไร เรามาอ่านกันต่อเลยค่ะ

การจัดอันดับมหาวิทยาลัยของแต่ละสถาบันมีความแตกต่างกัน พี่ ๆ อินไซท์ขอยกตัวอย่างสถาบันที่เรามักจะเห็นบ่อย ๆ เช่น ‘World University Rankings’ โดย Times Higher Education, ‘QS World University Rankings’ โดย Topuniversities และ ‘Academic Ranking of World Universities (ARWU)’ โดย ShanghaiRanking

ในแต่ละปี มหาวิทยาลัยของประเทศออสเตรเลียทำอันดับได้ดีมากทีเดียว โดยมี 5 มหาวิทยาลัยอยู่ใน Top 50 ของโลกและ 7 มหาวิทยาลัยอยู่ใน Top 100 ของโลกตามการจัดอันดับมหาวิทยาลัยของ QS World University Rankings ประจำปี 2564 ในขณะที่การจัดอันดับมหาวิทยาลัยของ Time Higher Education World University Rankings มีการจัดอันดับแตกต่างออกไปเล็กน้อย นั่นคือ มีมหาวิทยาลัยของออสเตรเลีย 2 แห่งอยู่ใน Top 50 และ 6 มหาวิทยาลัยอยู่ใน Top 100 อย่างไรก็ตาม จากการจัดอันดับมหาวิทยาลัยเหล่านี้ แสดงให้เราเห็นถึงความมีชื่อเสียงของมหาวิทยาลัยในระดับสากลและคุณภาพของระบบการศึกษาระดับอุดมศึกษา เรามาดูการจัดอันดับมหาวิทยาลัยออสเตรเลียเพิ่มเติมในตารางด้านล่าง

รายชื่อมหาวิทยาลัย QS World University Ranking THE World University Ranking
Australian National University 31 59
The University of Sydney 40 51
The University of Melbourne 41 31
UNSW Sydney 44 67
The University of Queensland 46 62
Monash University 55 64
The University of Western Australia 92 139
The University of Adelaide 106 118

จากตารางข้างต้นเป็นการเปรียบเทียบการจัดอันดับมหาวิทยาลัยในประเทศออสเตรเลียของ 2 สถาบันในปี 2021 คือ QS World University Ranking และ Time Higher World University Ranking ซึ่งน้อง ๆ จะเห็นการจัดอันดับที่คล้ายคลึงกันยของทั้ง 2 สถาบันนี้

ถึงแม้ว่าการจัดอันดับมหาวิทยาลัยจะเป็นสิ่งที่น้อง ๆ หลายคนพิจารณาในการเลือกมหาวิทยาลัย แต่ก็ควรระวังบางอย่างเวลาดูการจัดอันดับมหาวิทยาลัยเหล่านี้ นั่นคือ

  • การจัดอันดับของสถาบันส่วนใหญ่มีวัตถุประสงค์ทางธุรกิจและเผยแพร่โดยบริษัท ไม่ใช่สื่อจากรัฐบาล
  • วิธีการประเมินมีความแตกต่างกัน อย่างเช่น การจัดอันดับสถาบันนึงอาจจะประเมินเกี่ยวกับความพึงพอใจของนักเรียนมากกว่าการประเมินในปัจจัยอื่น ในขณะที่อีกสถาบันพิจารณางบประมาณในการทำวิจัยเพื่อเป็นสิ่งที่แสดงถึงคุณภาพการวิจัยของมหาวิทยาลัยนั้น

 

ในความเป็นจริงแล้ว การจัดอันดับมหาวิทยาลัยของทั้ง 2 แห่งข้างต้น ไม่ได้ให้ความสำคัญมากนักในเรื่องการจัดอันดับด้านการวิจัยของมหาวิทยาลัย และมักเกี่ยวข้องกับการประเมินการสอนระดับปริญญาตรีที่มหาวิทยาลัยนั้น หากน้อง ๆ ต้องการศึกษาในส่วนนี้เพิ่มเติม สามารถดูคำอธิบายจากมหาวิทยาลัยซิดนีย์ที่อธิบายวิธีการจัดอันดับมหาวิทยาลัยของโลกจาก 3 สถาบันหลักได้ที่นี่ ถ้าหากน้อง ๆ เน้นเลือกมหาวิทยาลัยจากการจัดอันดับมหาวิทยาลัยเป็นหลัก น้อง ๆ ควรทำความเข้าใจกับปัจจัยต่าง ๆ ที่มหาวิทยาลัยนั้นได้รับการประเมิน และพิจารณาว่าปัจจัยเหล่านั้นมีความสำคัญกับน้อง ๆ อย่างไร

แน่นอนว่าการจัดอันดับมหาวิทยาลัยมีความสำคัญเพราะเป็นข้อมูลที่เราสามารถค้นหาได้ง่าย และเข้าใจได้ง่ายว่ามหาวิทยาลัยนั้นมีคุณภาพดีมากหรือน้อยแค่ไหน ดังนั้นการจัดอันดับจึงเป็นสิ่งสำคัญสำหรับนักเรียนต่างชาติและครอบครัวของนักเรียนเหล่านั้น รวมถึงนายจ้างบางแห่งอาจใช้การจัดอันดับนี้ในการคัดเลือกพนักงานเข้าทำงานอีกด้วย นั่นทำให้การจัดอันดับมีความสำคัญมากในการทำสื่อทางการตลาด และตัวมหาวิทยาลัยเองก็ยังใช้เวลาและทรัพยากรอย่างมากในการทำให้มหาวิทยาลัยของพวกเขาอยู่ในตารางการจัดอันดับ

รู้หรือไม่? ปัจจัยหนึ่งที่ได้รับการพิจารณาบ่อยในการจัดอันดับมหาวิทยาลัย คือ “อัตราส่วนของเจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัยต่อนักศึกษา” นักศึกษาปริญญาเอกมักทำหน้าที่เป็นผู้ช่วยสอนระดับบปริญญาตรีในมหาวิทยาลัย หากนักศึกษากลุ่มนี้ถูกระบุตำแหน่งในรายงานว่าเป็น “พนักงาน” แทนที่จะเป็น “นักศึกษา” จะทำให้การจัดอันดับของมหาวิทยาลัยนั้นเพิ่มขึ้นได้ถึง 7 อันดับเลยทีเดียว


การจัดอันดับมหาวิทยาลัยทำให้เราสามารถเห็นได้ง่ายว่ามหาวิทยาลัยที่อยู่ในอันดับต้น ๆ นั้น คือมหาวิทยาลัยที่ “ดีกว่า” มหาวิทยาลัยอันดับท้าย ๆ แต่เราไม่สามารถรู้ว่ามหาวิทยาลัยอันดับแรกดีกว่ามหาวิทยาลัยที่สองยังไง ส่วนสถาบันที่อยู่ในอันดับที่ 9 และ อันดับที่ 14 เราก็ไม่รู้ว่ามีความแตกต่างกันอย่างไร แต่เราจะเห็นความแตกต่างของการจัดอันดับมหาวิทยาลัยต่าง ๆ มากขึ้นหากเปรียบเทียบการจัดอันดับโดยรวมและการจัดอันดับวิชา เพราะมหาวิทยาลัยแต่ละแห่งเปิดสอนหลากหลายหลักสูตรและแตกต่างกัน แล้วทำไมสถาบันต่าง ๆ ถึงจัดอันดับของมหาวิทยาลัยแทนที่จะเป็นจัดอันดับวิชา ทั้งทีสิ่งนี้เป็นตัวบ่งชี้ที่ดีกว่า? เราจะยกตัวอย่างให้ดูค่ะ ตัวอย่างเช่น มหาวิทยาลัย Australian National University (ANU) ได้รับการจัดอันดับให้เป็น ‘มหาวิทยาลัยอันดับ 1 ของออสเตรเลีย’ โดย QS World University Ranking 2021 แต่ ANU ก็ไม่ได้เป็นมหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดในทุกวิชา หากเราดูการจัดอันดับวิชา อย่างด้านศิลปะและการออกแบบ มหาวิทยาลัย RMIT นั้นอยู่ในอันดับที่ 15 ของโลก และ มหาวิทยาลัย Deakin อยู่ในอันดับที่ 6 สำหรับสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับการกีฬา โดย QS World University Rankings 2021 ไม่เพียงเท่านี้ยังมีมหาวิทยาลัย Queensland University of Technology (QUT) ที่เป็นมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงทางด้าน Media & Communication ในออสเตรเลีย และมหาวิทยาลัย Griffith ที่โด่งดังในด้านการโรงแรมของประเทศออสเตรเลียเช่นกัน
จากอ้างอิงของ Good Universities Guide ซึ่งเผยแพร่โดย Good Education Media ในปี 2561 กลับไม่มีมหาวิทยาลัยดังในเมืองซิดนีย์หรือแม้แต่มหาวิทยาลัยในกลุ่ม Group of Eight เลยที่ทำคะแนนในด้านฐานเงินเดือนเริ่มต้นของนักเรียนหลังเรียนจบ มีเพียงมหาวิทยาลัยเดียวคือมหาวิทยาลัย UNSW Sydney ที่ทำคะแนนได้ดีในเรื่องสัดส่วนของนักเรียนที่ได้รับการจ้างงานเต็มเวลา (full-time employment)

การจัดอันดับเหล่านี้มีประโยชน์กับนักศึกษาหรือไม่? จากการสำรวจของสถาบัน QS ในปี 2562 มีนักศึกษาที่ลงทะเบียนล่วงหน้ากว่า 75,000 คน และพบว่า 32% ของนักเรียนทั้งหมดเป็นนักศึกษาต่างชาติ และได้กล่าวว่า Ranking ของมหาวิทยาลัยเป็นปัจจัยสำคัญในการเลือกมหาวิทยาลัยของพวกเขา

สรุป: การจัดอันดับของสถาบันต่าง ๆ เป็นเครื่องมือที่มีประโยชน์สำหรับนักศึกษาที่วางแผนเรียนต่อและเลือกมหาวิทยาลัยแต่แน่นอนว่ามันไม่ใช่สิ่งที่ตัดสินทุกอย่าง การจัดอันดับเป็นการแข่งขันของสื่อต่าง ๆ ที่แสดงถึง “การตลาด” ของการศึกษาระดับอุดมศึกษาระหว่างประเทศ และในฐานะที่น้อง ๆ เป็นผู้บริโภค จึงควรพิจารณาให้ถี่ถ้วนกับข้อมูลการจัดอันดับที่เห็นและควรศึกษาข้อมูลจากแหล่งอื่น ๆ ด้วย

“สิ่งสำคัญที่สุดคือเราควรมีความมั่นใจในระบบการศึกษาของออสเตรเลียและเลือกมหาวิทยาลัยที่คิดว่าดีที่สุดสำหรับตัวเรา”

สนใจเรียนต่อประเทศออสเตรเลีย สอบถามข้อมูลและสมัครเรียนได้กับทีมงาน Insight Education Consulting ตัวแทนมหาวิทยาลัยอย่างเป็นทางการ เรายินดีบริการและดูแลเรื่องเรียนต่อ Australia ครบทุกขั้นตอนฟรี
LINE official account: @insightedu 
โทร. 086 378 6079 
กรอกแบบฟอร์มเพื่อให้ทีมงานอินไซท์ติดต่อกลับโดยตรง คลิกกรอกข้อมูล

ติดตามข่าวสารเรียนต่อประเทศออสเตรเลีย

บทความอื่นๆ ที่น่าสนใจ