บทความเรียนต่อ / ประกาศจากรัฐบาลออสเตรเลีย: 5 มาตราการสนับสนุนวีซ่านักเรียนต่างชาติในช่วง COVID-19

ประกาศจากรัฐบาลออสเตรเลีย: 5 มาตราการสนับสนุนวีซ่านักเรียนต่างชาติในช่วง COVID-19

Product, Denim, Jeans, Font, Textile, Stepstone, Education

รัฐบาลออสเตรเลียออกมาตรการการยื่นวีซ่านักเรียนเพื่อช่วยเหลือนักเรียนต่างชาติในสถานการณ์โควิด-19 (วันที่ 20 กรกฎาคม 2563) โดยมีการเปลี่ยนแปลงดังนี้

  • รัฐบาลออสเตรเลียจะกลับมาพิจารณาอนุมัติวีซ่านักศึกษาต่างชาติที่ยื่นจากทั่วโลกอีกครั้ง นั่นหมายความว่าเมื่อประเทศออสเตรเลียกลับมาเปิดอีกครั้ง น้อง ๆ จะได้รับวีซ่าและสามารถเดินทางไปเรียนต่อได้เลย
  • นักศึกษาต่างชาติที่ไม่สามารถจบการศึกษาตามกำหนดการเนื่องจากได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ COVID-19 นักศึกษาสามารถขอต่อวีซ่านักเรียนได้โดยไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมใด ๆ ทั้งสิ้น
  • ผู้ที่เรียนทางออนไลน์นอกประเทศออสเตรเลีย สามารถนำชั่วโมงเรียนมานับรวมเพื่อยื่นขอวีซ่า Post-study work ได้
  • ผู้สำเร็จการศึกษาสามารถยื่นขอวีซ่า Post-study work นอกประเทศออสเตรเลียได้ หากไม่สามารถเดินทางกลับมายื่นในประเทศออสเตรเลีย
  • ขยายระยะเวลาในการยื่นผลสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษ สำหรับนักศึกษาที่ได้รับผลกระทบในช่วง COVID-19

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อทีมงานที่ปรึกษาของ Insight Education Consulting

บริการเรียนต่อออสเตรเลียครบทุกขั้นตอนฟรี

LINE official account: @insightedu

โทร. 02 236 7222

บทความอื่นๆ ที่น่าสนใจ