บทความเรียนต่อ / เจาะลึกข้อมูลการสัมภาษณ์เรียนต่อกับตัวแทนมหาวิทยาลัย

เจาะลึกข้อมูลการสัมภาษณ์เรียนต่อกับตัวแทนมหาวิทยาลัย

Product, Learning, Community, Design, Adaptation, Brand, Leisure, Job

ในแต่ละปีมีมหาวิทยาลัยหลายแห่งจากประเทศออสเตรเลียเข้ามาเยี่ยมชมออฟฟิศและจัดกิจกรรมกับ Insight Education Consulting แม้ว่ากิจกรรมจะไม่ค่อยแตกต่างกันมากนัก แต่สิ่งที่สำคัญคือโอกาสที่มหาวิทยาลัยเหล่านั้นจะได้รู้จักนักเรียนมากขึ้น รวมถึงตัวนักเรียนเองก็ได้รับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยและหลักสูตรที่สนใจสมัครเช่นกัน


การสัมภาษณ์เรียนต่อของมหาวิทยาลัยบางแห่งอาจมีความเป็นทางการมากกว่าและผู้สมัครมีโอกาสได้รับการตอบรับจากตัวแทนมหาวิทยาลัยระหว่างการสัมภาษณ์นั้นด้วย ในขณะที่บางแห่งผู้สมัครจะได้รับข้อมูลและคำแนะนำกับตัวแทนมหาวิทยาลัยแต่ไม่สามารถรับ offer ได้ การสัมภาษณ์เรียนต่อโดยปกติจะใช้เวลาประมาณ 10-20 นาที ซึ่งตัวแทนมหาวิทยาลัยจะสอบถามคุณสมบัติทางการศึกษาและความสนใจของผู้สมัคร รวมถึงเปิดโอกาสให้สอบถามข้อมูลและข้อสงสัยได้โดยตรง ดังนั้น การสัมภาษณ์เรียนต่อจึงเป็นโอกาสที่ดีที่สุดที่จะได้รับทั้งข้อมูลและถามตอบข้อสงสัยในครั้งเดียว

การสัมภาษณ์เรียนต่อมีผลต่อใบสมัครของเราหรือไม่

โดยปกติแล้วการเข้าสัมภาษณ์เรียนต่อจะมีผลต่อการสมัครของนักเรียน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเวลาที่ตัวแทนมหาวิทยาลัยเปิดโอกาสให้ผู้สมัครได้รับ offer ระหว่างการสัมภาษณ์ ดังนั้น จึงเป็นโอกาสที่นักเรียนจะได้นำเสนอตัวเองและสร้างความประทับใจแบบตัวต่อกับตัวแทนมหาวิทยาลัย รวมถึงบอกและอธิบายจุดแข็งหรือจุดอ่อนของตัวเราเองได้ดีกว่าการเขียนในใบสมัครนั่นเอง

ตัวแทนมหาวิทยาลัยจะถามอะไรกับเราบ้าง

โดยปกติแล้วการเข้าสัมภาษณ์เรียนต่อจะมีผลต่อการสมัครของนักเรียน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเวลาที่ตัวแทนมหาวิทยาลัยเปิดโอกาสให้ผู้สมัครได้รับ offer ระหว่างการสัมภาษณ์ ดังนั้น จึงเป็นโอกาสที่นักเรียนจะได้นำเสนอตัวเองและสร้างความประทับใจแบบตัวต่อกับตัวแทนมหาวิทยาลัย รวมถึงบอกและอธิบายจุดแข็งหรือจุดอ่อนของตัวเราเองได้ดีกว่าการเขียนในใบสมัครนั่นเอง

แล้วเราควรถามอะไรกับตัวแทนมหาวิทยาลัยบ้าง

ผู้สมัครควรเตรียมคำถามอย่างน้อย 2-3 คำถาม โดยเป็นคำถามที่เจาะจงเกี่ยวกับหลักสูตรที่สนใจ โครงสร้างหลักสูตร การสอนและวิธีการประเมินผลเรียน โอกาสในการทำงานและฝึกงาน หรือคำถามที่ดีที่เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยนั้น แต่ไม่ควรเป็นข้อเท็จจริงที่สามารถหาได้อย่างง่ายทางอินเตอร์เน็ตหรือถามจากที่ปรึกษาเรียนต่อของเรา

ควรสร้างความประทับใจในการสัมภาษณ์เรียนต่อยังไง

หลายคนอาจจะรู้สึกกังวลเมื่อนึกถึงการสัมภาษณ์เรียนต่อ การเตรียมตัวก่อนจะช่วยให้เราควบคุมสติ ความตื่นเต้น และสร้างความประทับใจได้ดี เราควรเตรียมเอกสารและคำตอบของคำถามที่คาดว่าจะถูกถาม รวมถึงเตรียมคำถามเพื่อถามกับตัวแทนมหาวิทยาลัยเพื่อแสดงให้เห็นว่าเรามีความสนใจมหาวิทยาลัยและหลักสูตรนั้นอย่างแท้จริง ดังนั้น วิธีการเตรียมตัวที่ดีที่สุดคือการค้นคว้าหาข้อมูลเกี่ยวกับหลักสูตรที่สนใจเพื่อที่เราจะได้มีคำถามเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับหลักสูตรนั้น นอกจากนี้ เราควรไปถึงที่หมายก่อนเวลานัดสักนิด เพราะตัวแทนมหาวิทยาลัยอาจไม่พอใจหากเราไม่มาตามเวลาที่นัดหมาย

มีโอกาสได้การตอบรับ (offer) ในการสัมภาษณ์เรียนต่อมั้ย

การได้การตอบรับจากมหาวิทยาลัยจะขึ้นอยู่กับว่าผู้สมัครมีเกณฑ์ตรงตามที่มหาวิทยาลัยกำหนดหรือไม่ หากมีคุณสมบัติตามที่กำหนดก็มีโอกาสได้การตอบรับ แต่เราก็ไม่ควรคาดหวังว่าจะได้รับการตอบรับโดยทันทีในระหว่างการสัมภาษณ์เรียนต่อ เพราะมหาวิทยาลัยอาจขอเอกสารเพิ่มเติมให้ส่งตามไปทีหลัง

ควรแต่งตัวอย่างไรให้เหมาะสมกับการสัมภาษณ์เรียนต่อ

การสัมภาษณ์เรียนต่อไม่จำเป็นต้องแต่งตัวเป็นทางการอย่างใส่สูท ผูกเนคไท แต่ควรแต่งตัวให้สุภาพและเรียบร้อยเพื่อสร้างความประทับใจที่ดีกับตัวแทนมหาวิทยาลัย ดังนั้น ควรเตรียมชุดที่เราใส่แล้วสบาย ดูดี และดูมั่นใจ เท่านั้นก็เพียงพอแล้ว

ต้องใช้เอกสารอะไรบ้างในการสัมภาษณ์เรียนต่อ

เอกสารและสำเนาเอกสารที่ควรเตรียมให้กับตัวแทนมหาวิทยาลัย ได้แก่ ใบรับรองผลการเรียน ใบรับรองคุณวุฒิ ผลคะแนนการวัดความรู้ทางด้านภาษาอังกฤษ และประวัติส่วนตัวโดยย่อ และแน่นอนควรศึกษาหลักสูตรและมหาวิทยาลัยที่เราสนใจด้วย

ยกตัวอย่างง่าย ๆ ให้ลองพิจารณาดูว่าคำถามระหว่างนักเรียน 2 คนนี้ ถ้าเราเป็นตัวแทนมหาวิทยาลัย เราจะเลือกตอบรับนักเรียนคนไหน
นักเรียนที่ 1
ทางมหาวิทยาลัยจะปิดรับใบสมัครเมื่อไหร่ครับ
นักเรียนที่ 2
ผมสนใจเรียนคอร์สปริญญาโทเพราะโครงสร้างหลักสูตร โดยเฉพาะความยืดหยุ่นของหลักสูตรที่สามารถเลือกวิชาเรียนได้เอง แต่ไม่ทราบว่าผมจะลงเรียนวิชาเลือก 2 วิชาในเทอมที่ 2 ได้มั้ย และหนึ่งในวิชาเลือกนั้นจะเป็นวิชาที่ทำโปรเจคร่วมกับบริษัทมั้ยครับ

นอกจากนี้ เราสามารถลองสร้างคำถามเกี่ยวกับหลักสูตรที่เลือก เช่น ‘ฉันเลือกเรียนหลักสูตรนี้เพราะสนใจพฤติกรรมผู้บริโภคเป็นพิเศษ’ จากนั้นตั้งคำถามจากประโยคนี้ว่า ‘คุณช่วยแนะนำหลักสูตรอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมได้มั้ย และหากเลือกหลักสูตรเหล่านี้ฉันจะโฟกัสทางด้านนี้ได้ยังไงบ้าง’

สิ่งที่ควรพิจารณาเพิ่มเติม

– วุฒิการศึกษา เราสามารถสร้างความประทับใจในด้านทัศนคติและความกระตือรือร้นกับตัวแทนมหาวิทยาลัยได้
– การตรงต่อเวลา ถือว่าเป็นการให้ความเคารพต่อผู้สัมภาษณ์ เพราะตัวแทนมหาวิทยาลัยเองก็บินข้ามประเทศมาเพื่อสัมภาษณ์นักเรียนเช่นกัน ดังนั้นการเคารพเวลาของผู้อื่นจึงเป็นสิ่งที่สำคัญ
– การแสดงความกระตือรือร้นและความสุภาพ
– หากไม่เข้าใจคำถามของตัวแทนมหาวิทยาลัย สามารถบอกตัวแทนมหาวิทยาลัยให้อธิบายหรือพิจารณาคำถามนั้นได้ ไม่จำเป็นต้องเกร็งหรือตอบไปแบบไม่ตรงคำถาม
– ลองคิดคำถามยาก ๆ และลองตอบดู ตัวอย่างเช่น คุณสมบัติของคุณไม่ตรงตามที่มหาวิทยาลัยกำหนดเพียงเล็กน้อย ดังนั้นยังมีอะไรที่เราควรพิจารณาเพื่อตอบรับคุณเข้าเรียนที่นี่อีกมั้ย หรือ คุณสมัครเรียนที่มหาวิทยาลัยอื่นด้วยหรือไม่